Ankara gençliği 1 Mayıs'ta alanlarda

Ankara Emek Gençliği, önceki gün Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlediği ve 3000 kişinin katıldığı coşkulu şenlikle, "Umuda, bahara, geleceğe merhaba" dedi.

Ankara gençliği 1 Mayıs'ta alanlarda
Ankara Emek Gençliği düzenlediği coşkulu şenlikle, "Umuda, bahara, geleceğe merhaba" dedi. Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda önceki gün yapılan şenlikte bir araya gelen 3000'e yakın genç, kendilerine geleceksizlik dayatan sermayenin saldırılarına karşı "Biz geleceğiz" diyerek kararlılık ve enerjilerini sergilediler.
Türkiye gençliğine çağrı şiarıyla yaptığı 2. Genel Konferansı sırasında 10 bin gençle bir araya gelen ve Türkiye ve dünya gençliğinin sorunlarını, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri tartışan Emek Gençliği, Ankara'da düzenlediği şenlikte, bundan sonra da emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelesini sürdüreceğini, 1 Mayıs'ta da alanlarda olacağını ilan etti.
Saygı duruşu ile başlayan şenlik, Dağarcık Tiyatro Grubu'nun gösterisi ile sürdü. "İş, ekmek, özgürlük" sloganıyla coşkuyla karşılanan EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, gençliğe güvendiklerini, gençliğin emperyalizmi ve gericiliği yeneceğini söyleyerek, gençliğin 1 Mayıs'ta emekçilerle birlikte alanlarda olması gerektiğini ifade etti.
"Gerici milliyetçiliğin ve fanatizmin körleştirmek istediği gözlerinizdeki parıltı ülkemizi esenliklere çıkartacak gücü göstermektedir" diyen Tüzel, şenlikteki coşkunun ülkeyi baskı ve tehditle yönetmek isteyenlere güçlü bir yanıt olduğunu belirtti. Tüzel, gençlerin kararlılığının emeğe ve özgürlüklere saldırılara, gençliğin işine, eğitim ve sağlık hakkına göz dikenlere, savaş rantiyerlerine, inanç istismarıyla emekçileri bölenlere karşı bir başkaldırı olduğunu söyleyerek, "Buradaki emekçi kültürü, yozluğa, çaresizliğe, umutsuzluğa, bireyciliğe, geleceksizliğe karşı onurun, paylaşmanın, devrimci değişimin, sosyalizme inancın, halk sevgisinin capcanlı yaşadığının ilanıdır" dedi.
Siyasi iktidarların gençliğin isteklerini göz ardı ettiğine işaret eden Tüzel, gençlerin Türkiye'yi emperyalistlerin, IMF'nin yönetmesini istemediğini belirtti. Tüzel, gençliğin ülkesinin varlıklarının satılmasını istemediğini dile getirerek, bilimin halkın hizmetinde olması ve gericilik ve çetelerin devlet eliyle beslenmemesi gerektiğini ifade etti.
'Gençler en önde olmalı'
Tüzel, halkların kardeşliğini, eğitim ve sağlığın eşit ve ücretsiz olmasını isteyen gençliği, soyguncuların hizmetçisi olmuş sömürgen tabakanın anlamasını beklemediklerini kaydederek, bunun için gençlerin Türkiye'nin bağımsızlık, demokrasi ve eşitlik kavgasının en önünde olması, engeller ne olursa olsun, işçilerin ve emekçi halkın yanında yer alması gerektiğini söyledi.
EMEP'in Emek Gençliği'nin devrime ve sosyalizme inanan tüm gençlerin neleri başarabileceğini, gençlik kamplarında, antiemperyalist gösterilerden bildiğini hatırlatan Tüzel, Türkiye'nin ve halkın geleceğini temsil eden gençler olarak, 2000 1 Mayısı'nın gerçek bir mücadele ve birlik gününe dönüşmesi için sitelerden, semtlerden, okullardan alanlara akıp emekçilerin yanında yer almaları gerektiğini ifade etti.
Tüzel, halka ve gençliğe bu saldırıları tertipleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmanın, iyi bir yanıt vermenin tam zamanı olduğunu belirterek, "1 Mayıs gençliğin olacak şiarıyla çalıştığımızda yaşadığımız her alanı bağımsızlık ve özgürlük ateşiyle ışıtacağız. EMEP gençliğe güveniyor, emperyalizme ve gericiliğe teslim olmayacağını biliyor" dedi.
"Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" sloganıyla sahneye gelen Yazar-Çevirmen Alaaddin Bilgi, ulusal egemenliğin parlamentoda görünür hale geldiğini ancak TBMM'nin ulusun değil bir zümrenin, sermayenin egemenliğinde olduğuna dikkat çekerek, gençlerin, çetenin mafyanın kökünü kazıması ve emekten yana olması gerektiğini vurguladı. Her dönem iyimser olduğunu söyleyen Bilgi, "Sizleri gördükçe iyimserliğimin boşuna olmadığını görüyorum. Bilinçli olun. Her şeyi değiştirebiliriz" dedi. Grup Anka'nın türkülerinin ardından "68'den Günümüze Gençlik Hareketi" başlıklı dia gösterisi yapıldı. "MAI, MIGA, tahkim; kahrolsun emperyalizm", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm", "İş, bilim, özgürlük", "YÖK'e hayır" sloganlarının atıldığı şenlikte, gençler, Efkan Şeşen, Hakan Yeşilyurt, Yağmur Öncesi ve Bulutsuzluk Özlemi'nin şarkılarıyla coştular.
Gençler taleplerini attıkları sloganların yanı sıra, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Eğitimde fırsat eşitsizliğine hayır, AOBP kaldırılsın", "Özelleştirmelere karşı 1 Mayıs'ta alanlara", "AB, IMF, NATO, MAI, MIGA, tahkim; kahrolsun emperyalizm", "Yaşasın gençlik konferansımız", "Sendikasız, sigortasız çalışmaya hayır", "Herkese parasız eğitim", "Bilime, üniversiteye, insanlığa özgürlük" pankartları ile dile getirdiler.
www.evrensel.net