22 Nisan 2000 01:00

Çocuklardan akıllı öneriler

1. Ulusal Çocuk Kongresi sona erdi. 80 ilin delegesi tarafından hazırlanan sonuç bildirgesinde, çocuklar, çocuk sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerde bulundular.

Paylaş
Çocuklardan akıllı öneriler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile UNICEF işbirliğiyle düzenlenen 1. Ulusal Çocuk Kongresi'ne katılan çocuklar, "Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, araştırma ve geliştirmeye yönelik eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve ana-babalarının bilinçlendirilmesini" istediler. İçkale Otel'de gerçekleştirilen "1. Ulusal Çocuk Kongresi", okunan sonuç bildirgesi ile sona erdi. Kongreye, 80 ilden katılan yaklaşık 300 çocuk, iki gün boyunca yaptıkları ortak çalışmalar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlediler. Delegeler tarafından hazırlanan sonuç bildirgesini, Kırşehir Delegesi Ahmet Cevdet Ceylan okudu. Bildirgede, çocukların sorunları; beslenme yetersizliği, sağlık kontrollerinin yeterli ve düzenli yapılmaması, ailelerin bilinçsizliği, eğitimde fırsat eşitsizliği, şiddetin toplumun her kesiminde olması, çocukların fiziksel güçlerini zorlayacak işlerde çalıştırılması, sosyal haklarının çalışma ile kısıtlanması ve kız erkek ilişkilerinin toplum baskısıyla hoş karşılanmaması, basında yurt çocukları, engelli ve suça itilen çocuklar hakkında abartılı ve yanlış haberlerin çıkması olarak sıralandı.Raporlar hazırlanacakKongre delegesi çocuklar, sorunlarının temelinde, çocuk haklarının yeterli düzeyde bilinmemesinin yer aldığını belirterek, illerindeki sorunlara ilişkin gelişmeleri her 3 ayda bir rapor edeceklerini söylediler. Çocuklar, 20 Kasım Pazartesi günü Ankara'da tekrar bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yapacaklarını bildirdiler. Öte yandan, kongrede yer alan yetişkinlerin belirlediği sorun ve çözüm önerileri de okundu.Çözüm önerileri
Sorunlarını dile getiren çocukların çözüm önerileri de şöyle:
 • Medya ile işbirliği yapılarak aile ve toplumun bilinçlendirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin çocuklara ücretsiz verilmesi,
 • Zararlı madde kullanan çocukların rehabilite edilmesi ve piyasada kullanılan uçucu maddelerin kullanımdan kaldırılarak, yerlerine aynı işlevi gören başka maddelerin kullanılması,
 • Eğitimde fiziksel şiddetin ortadan kaldırılması ve disiplin cezalarının güncelleştirilmesi,
 • Panel ve seminerlerle özellikle aile ve toplumun bilinçlendirilmesi,
 • "Alo şiddet" hattının kurulması,
 • Kimsesiz, çalışan, suça itilen ve engelli çocukların günlük yaşama uyumlarının sağlanması (Şehir planlaması, ulaşım, eğitim, rehabilitasyon, iş imkânı)
 • Çocuk mahkemelerinin sayı ve niteliğinin artırılması,
 • Şiddete yönelik yayınlara son verilmesi,
 • Yazılı ve görsel basında çocuklardan oluşan komitelerin oluşturulması,
 • Yerel yöneticilerin çocuklar konusunda hassas olmalarının sağlanması. src=/resim/b1.gif width=5>
  Başa dön


  Demokratik Katılım kendisini tanıttı
  İstanbul Tabipler Odası'nın 29 Nisan'daki genel kuruluna katılacak olan "Demokratik Katılım Grubu" bir basın toplantısıyla kendisini tanıttı. Demokratik Katılım Grubu'nun Yönetim Kurulu adaylarından Dr. Taner Gören, mümkün olduğunca çok hekimin seçimlere katılması için çalıştıklarını söyledi. İstanbul Tabip Odası'nın oluşturulacak yeni yönetiminde bulunmaları halinde hekimliğin ve sağlığın sorunlarını oda üyeleriyle birlikte tartışıp çözüm arayacaklarını ifade eden Gören, Tabip Odası'nın önemini tüm hekimlere anlatmanın, hekimleri halk sağlığı ve hekim haklarını korumak için harekete geçirmenin koşullarını oluşturacaklarını anlattı.
  Demokratik Katılım Grubu, toplantıda Türkiye'deki sağlık ve hekimlik ortamı konusundaki görüşlerini de belirtti. Herkesin eşit, ücretsiz sağlık hizmeti alma hakkı olduğunu vurgulayan hekimler, bütçeden sağlığa yeterli payın ayrılması gerektiğine, tüm toplumu kapsayan nitelikli bir sağlık hizmeti için kamusal bir sağlık sisteminin gerekliliğine, sağlıkta özelleştirmenin durdurulmasına ve hekimlerin özlük haklarının korunmasına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
  Üyelere ulaşmak önemlidir
  Demokratik Katılım Grubu, öncelikli olarak; odanın 14 bin 500 üyesine ulaşılaşmayı ve İstanbul Tabip Odası'nın tüm olanakları hekimlere açarak, demokratik ve katılımcı bir Tabip Odası oluşturmayı hedefliyor. Önceki dönemlerde Yönetim Kurulu listesinde yer almasa da odanın çeşitli organlarında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Demokratik Katılım Grubu üyeleri, üyelerin çalıştığı hastaneleri, sağlık birimlerini Tabip Odası gibi kullanmak gerektiğine dikkat çektiler.
  Genel kurula katılım çağrısı
  Dr. Taner Gören, Dr. Zeynep Aydın, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Hulki Forta, Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. Selma Okkaoğlu ve Dr. Osman Öztek'in oluşturduğu Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu aday listesi, meslektaşlarına şöyle seslendi;
  "Bugün insan onuruna ve yaşamına yönelik her türlü baskının, şiddetin ve saldırının karşısında emeği, barışı, dostluğu, demokrasiyi, katılımcılığı, temel hak ve özgürlükleri, kamusal sağlık sistemini, hekim hakları ve meslek değerleri, eşit ücret ve sağlık hizmetini, iyi ve onurlu hekimliği savunan bütün meslektaşlarımızı genel kurula ve seçimlere çağırıyoruz."
 • ÖNCEKİ HABER

  Uyuşturucu raporunda Türkiye

  SONRAKİ HABER

  Sinop'ta tek katlı ahşap ev yandı: 3 ölü

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa