19 Nisan 2000 21:00

1 Mayıs'a doğru

Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, 'Sermayenin saldırılarına karşı güç birliği' şiarıyla 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Sendikalar, siyasi partiler ve meslek odalarının da katıldığı çalışmalar, tüm emekçileri kutlamalara katmayı hedefliyor.

Paylaş
1 Mayıs'a doğru
Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, 'Sermayenin saldırılarına karşı güç birliği' şiarıyla 1 Mayıs'a hazırlanıyor. 2000 yılı 1 Mayıs'ı, özelleştirmelerle bütün kamu kuruluşlarının peşkeş çekilmeye çalışıldığı, toplusözleşmelere müdahale edildiği, kamu çalışanlarının grev hakkının halen tanınmadığı, sosyal güvenlik sisteminin bütünüyle ortadan kaldırılmak istendiği, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yasal ve fiili engellerin devam ettiği, esnek çalışmanın dayatıldığı, kıdem tazminatı hakkının gasp edilmeye çalışıldığı, bütçeden yatırıma, eğitime ve sağlığa ayrılan payların sürekli düştüğü, işsizlik ve yoksulluğun giderek arttığı, Kürt işçi ve emekçilerinin OHAL'in kaldırılması gibi taleplerinin tüm yakıcılığını koruduğu bir dönemde kutlanacak. İşçi konfederasyonları ve KESK'e bağlı sendikaların yanı sıra, EMEP, ÖDP, HADEP başta olmak üzere çeşitli siyasi partilerin, kitle örgütlerinin ve meslek odalarının da katıldığı 1 Mayıs çalışmaları, bu talepler doğrultusunda, tüm emekçileri kutlamalara katmayı hedefliyor.
Bu amaçla birçok yerde başlatılan çalışmalar hızlandırıldı. Bugüne kadar sayısı 20'yi bulan il ve ilçede 1 Mayıs kutlamalarına yönelik oluşturulan yerel platformlar ya da tertip komiteleri aracılığıyla miting için resmi izin başvurularında bulunuldu. Pazartesi gününe yani işgününe denk gelen 1 Mayıs'ın üretimi etkileyecek tarzda, fabrikalardan alanlara çıkılarak kutlanmasını benimseyen işçi sendikaları da işyerlerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İstanbul'da Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK tarafından oluşturulan 1 Mayıs Düzenleme Kurulu, Abide-i Hürriyet Meydanı'nda yapılacak mitingin başvurusunu bugün yapacak. Düzenleme Kurulu ayrıca, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması talebiyle bugün ülke çapında, bir imza kampanyası başlatıyor. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu da 8 bölgede kurduğu ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bölge komiteleri aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'da 1 Mayıs mitingini Sıhhiye Meydanı'nda yapmaya karar veren Tertip Komitesi, forum, basın açıklaması gibi etkinliklerle çalışmalarına devam ediyor. İzmir'de bir araya gelen sendikalar ve kitle örgütleri, 1 Mayıs'ı alanlarda kutlama kararı aldı.
Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep Zonguldak, Çorum, İskenderun, Balıkesir, Dersim, Merzifon, Malatya, Divriği'de 1 Mayıs mitingleri için somut adımlar atıldı. Manisa Salihli ile Tekirdağ Lüleburgaz'da da 1 Mayıs kutlamaları için EMEP'in girişimleri oldu.
ÖNCEKİ HABER

Küresel cumhurbaşkanı aranıyor

SONRAKİ HABER

Beşiktaş'ta kadın cinayeti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa