15 Nisan 2000 01:00

Çocuk işçiliğine karşı yürüyüş

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında bir yürüyüş düzenliyor. Antep ve Çerkezköy'den 17 Nisan'da yola çıkacak olan çocuk işçiler, İzmir'e giderek Çocuk Bayramı kutlamalarına katılacak.

Paylaş
Çocuk işçiliğine karşı yürüyüş
Türkiye'nin üç büyük işçi konfederasyonu, çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla 23 Nisan'da İzmir'de tamamlanacak bir yürüyüş düzenliyor. Tekirdağ Çerkezköy ve Antep'ten 17 Nisan'da yola çıkacak çocuk işçiler, İzmir'de kendi talepleriyle 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına katılacak.
DİSK'in önceki gün düzenlediği "Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çözüm Yolları" konulu konferansa, DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, DİSK Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Çetin Uygur, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden Dilşat Paya, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Cevriye Aydın, SHÇEK Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Karatay, Tekstil İşverenleri Sendikası Temsilcisi Türker Aslan katıldı.
250 milyon çocuk işçi
Karabay, eğitim çağındaki çocukların çalıştırılmalarının, sadece o çocukların değil, toplumun geleceğini de ilgilendirdiğini söyledi. Karabay, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün tespitlerine göre, dünya üzerinde, çalışan çocuk sayısının 250 milyon civarında olduğunu belirtti. Karabay, çocukların para kazanmak amacıyla çeşitli işlerde istihdam edilmelerinin bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Eğitim çağındaki çocukların çalıştırılmaları sadece o çocukların geleceğini değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendirmektedir. Ayrıca çocukları hayatları boyunca eğitimsiz ve niteliksiz işgücü olmaya itmektedir" dedi.
İşsizliğe yol açıyor
Çocukların çalıştırılmalarının ayrıca işsizliğin de nedenlerinden olduğunu bildiren Karabay, bunun, çocukların sosyal güvenlikten yoksun ve çok düşük ücretlerle çalıştırılması, gelir dağılımının bozulması ve kayıtdışı istihdamın büyümesi gibi pek çok olumsuzluğa yol açtığını kaydetti. Karabay, çocuk işçiliği sorununun yıllardır ILO'nun gündeminde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ILO'nun temel çalışma standartları arasında yer almaktadır. Uluslararası sendikal hareketin talepleri arasında da yer alan çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi hedefi çerçevesinde dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli projeler uygulanmaktadır.
Sendikalar yürüyecek
Bu sorunun taraflarından birinin de sendikalar olduğunu vurgulayan Karabay, DİSK'in bu konuda çeşitli çalışmalarda bulunduğunu belirterek, Türk-İş ve Hak-İş ile 17 Nisan'da "Ulusal Çocuk Yürüyüşü" düzenleyeceklerini bildirdi. Karabay, Antep ve Çerkezköy'den yola çıkacak çalışan çocukların 23 Nisan'da İzmir'de buluşacaklarını ve 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına kendi talepleriyle katılacaklarını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanı Dilşat Paya da, konfeksiyon ve deri işçiliği gibi hafif işkollarının yanı sıra sanayi ve ağır işçilikte de çalışan çocuklar bulunduğunu, bu çocukları çalıştıran işyerlerinin yüzde 90'dan fazlasının da kayıtdışı olması nedeniyle kontrol edilemediğini anlattı.
Paya, yaptıkları çalışmalar sonucunda söz konusu işyerlerinde çalışan çocukların tamamının işe başlama yaşlarının 9'a indiğini tespit ettiklerini ifade ederek, "Çoğu göç sonucu gelmişler ve çok çocuklu ailelere mensuplar" dedi. Dilşat Paya, ayrıca, ILO'ya önce bu çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha sonraki aşamalarda iş hayatından tamamen çıkarılmaları şeklinde bir öneri verdiklerini bildirdi.
Çözüm sendikalarda
Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da, sorunun çözümü için işçi ve işveren sendikalarının kendi içlerinde bir kontrol mekanizması geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.
Büyükkucak, çocuk işçiliğinin sosyoekonomik ve sosyokültürel boyutlarının bulunduğuna dikkat çekerek, "Çalışan çocuklar, sosyal hayattan kopuk kaldıkları gibi çocukluklarını yaşayamıyorlar ve eğitimden uzak kalıyorlar" dedi. ILO'nun bu konudaki çalışmalarının ve tavsiye kararlarının bir kısmının Türkiye'de de uygulandığını belirten Büyükkucak, DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinin "Bu işyerinde çocuk çalıştırılmıyor" ibaresini kullanmalarını önerdi.
Cevriye Aydın ise, "Ekonomik koşullar değişmeden çocuk işçiliğini engelleyemeyiz" diyerek uluslararası sözleşmelerde çocukların çalışma yaşının 15 olduğunu, ama Türkiye'de 13 yaşını geçmiş çocukların hafif işlerde çalıştırılmasının yasal olduğunu belirtti.
Aydın, çocukların gece çalışması ve sanayi işkolunda çalışmalarının uluslararası sözleşmelerle sınırlandırıldığını, ama Türkiye'nin bu kurallara uymadığını vurguladı.
ÖNCEKİ HABER

Sadece sözleşme hakkı yetmez

SONRAKİ HABER

100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa