15 Nisan 2000 01:00

Türk-İş'ten alternatif işgüvencesi taslağı

Türk-İş, işgüvencesini ortadan kaldıran İş Kanunu'nun 13, 17 ve 24. maddelerinde "işgüvencesi yasa taslağı" hazırlayarak düzenleme yaptı.

Paylaş
Türk-İş'ten alternatif işgüvencesi taslağı
Sultan Özer
Türk-İş, "iş yasalarının Anayasa'da tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkesine ve Türkiye'nin imza altına aldığı ILO'nun 158 sayılı sözleşmesine aykırı olduğu" değerlendirmesini yaparak, işgüvencesinin yasalaştırılmasını istedi.
Türk-İş Hukukçular Kurulu tarafından hazırlanan taslağın gerekçesinde, 1475 sayılı İş Kanunu ile Deniz ve Basın İş Kanunlarında hizmet akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda, feshin ortadan kaldırılması ve işe iade yönünden yargı yolunun kapalı olduğu vurgulandı. Gerekçede, iş hukukunun bu temel eksikliğinin hem Anayasa'da tanımlanan sosyal hukuk devleti ilkesine hem de imza altına alınan ILO'nun 158 sayılı sözleşmesine aykırı olduğu belirtilerek, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun işgüvencesi olmadan yarar getirmeyeceğine dikkat çekildi.
İşçinin haksız feshe karşı korunması olan feshe karşı yargı denetiminin sağlanmasının sadece işçi hakkı olmadığının ifade edildiği gerekçede, "İşverenlere mutlak fesih hakkının ön planda tutulup, işçinin haksız feshe karşı korunmadığı bir hukuk düzeninde sendika özgürlüğü, toplu pazarlık özerkliği ve hatta grev hakkı yetersiz kalacaktır" görüşüne yer verildi. Gerekçede, hakların kullanılmasının öncelikle istihdam garantisinin sağlanmasıyla mümkün olduğu vurgulandı.
1475 sayılı kanunun "toplu işçi çıkarma"yı düzenleyen 24'üncü maddesinde de düzenleme yapılan taslakta, sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmayı engelleyici, "İşverenin, işçilerin sendikalaşmasına; toplusözleşme ve grev haklarından yararlanmasına engel olmak amacıyla hareket ettiğinin veya genel olarak işyerini kapatma hakkını kötüye kullandığının 13. maddede öngörülen usulle tespit edilmesi halinde, işveren işçilere, sözleşmelerden ve kanundan doğan diğer hakları saklı kalmak kaydı ile en az bir yıllık ücretleri tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur" ibaresi eklendi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Bolivya'da OHAL'e onay

SONRAKİ HABER

Yangın merdiveni kilitli olan pansiyonda öğrenciler camdan atladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa