Fotoğraf: Evrensel

Özel okul sahipleri devletten müşteri istiyor

Kontenjanlarının yarısı boş olan özel okul sahipleri hazırlanan bir yasa taslağı önerisiyle devletten, devlet okullarına bile verilmeyen yardımlar istiyor. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer, veliler devlet okullarında okuyan çocuklarının masraflarını bile karşılayamazken, bu tür projelerin yaşama geçirilmesinin imkansız olduğunu belirtiyor.

Özel okul sahipleri devletten müşteri istiyor
Rojda İldan
Özel Okullar Derneği 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Yasası'nda değişiklik yapılması amacıyla bir yasa taslağı önerisi hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir basın toplantısı düzenleyerek yapılmasını düşündükleri değişiklikleri açıklayan özel eğitim kurumları sahipleri açıkladıkları ve gazetelerde de yayınlanan yasa taslaklarında can çekişen özel eğitim kurumlarının devlet tarafından kurtarılmasını ve devlet eliyle özel eğitimin teşvik edilmesini istiyorlar. Taslakta özel okullara gelen öğrencilerin velilerine öğrencinin öğrenim maliyetini karşılayacak kadar maddi yardımda bulunulması ve özel okullara KDV, vergi indirimi yapılması isteniyor. 94 bin öğrencisi bulunan İstanbul'daki özel okulların sahipleri, yüzde 48'i boş olan kontenjanlarındaki açığın kapatılması için devletten yardım istiyorlar. Hazırlanmasına devam edilen ve özel okulda eğitimi teşvik etmeyi hedefleyen bu yasa tasarısı için aralarında hukukçu ve müfettişlerin de görev aldığı 7 komisyon çalışma yapıyor.
Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer, Türkiye'de özel eğitimin tutmadığını belirterek, özel eğitim uygulamasının başarısının da düşük olduğuna vurgu yapıyor. Eğitimin pahalı bir iş olduğunu ve bu yüzden de sermaye için çok kâr getiren bir görüntüsü olmadığını ifade eden Dinçer, "Kâr getirmediği için sermayenin bu alana doğrudan bir yatırım yapmasını beklemek çok anlamlı değil. Dolayısıyla bu alanın gelişebilmesi için devletten bir takım destek talepleri söz konusu" diyor. Devletin özelleştirmeyi kendi okullarında yapmasının devletin özel eğitime teşvik yapmasını engellediğini belirten Dinçer, devletin sosyal bir hak olarak vermesi gereken eğitimin masraflarını velilere yıkmaya çalıştığını söyledi. Devletin yıllardır bir kuru bina dikip okulu kendi haline bıraktığını ve okulun yaşamasının velilerin katkılarına bağlı hale geldiğini de ifade eden Dinçer, "Tabii uygulamalar böyle olunca özel eğitim kurumları sahipleri rahatsız oluyor, umduklarını bulamayınca velilerin çocuklarını akın akın yazdırmamasının yolunu açmak, ayakta kalıp genişlemek için devletin bu işe destek olmasını bekliyorlar. Yasalara bunun yollarını çabuklaştıran maddeler getirmeye çalışıyorlar" dedi.
Proje başarılı olamaz
Özel okullaşma oranının bu gibi projelerle artırılmaya çalışılmasının başarılı olacağını düşünmediğini ifade eden Dinçer, şöyle devam ediyor, "Çünkü, Türkiye nüfusunun
36 milyonunu aşan kesiminin yaşam düzeyi yoksulluk sınırının altında. Veliler devlet okullarında dahi çocuklarının eğitim masraflarını zor karşılıyorlar." Sermayesini yeni yeni geliştirmeye çalışan iş çevrelerinin özel okul alanına yatırım yaptıklarını da kaydeden Dinçer, "Zaten bu sene devletin eğitime ayırdığı yüzde yedi payda devletin 'iyi niyetini' gösterdi. Bunlar veliye uzun vadeli krediler verilmesini, velinin teşviğini, özel okulların özendirilmesini istiyorlar. Ben bunun da tutacağını sanmıyorum" diye konuştu. "Devletin kendisinin asli görevi olan işi yurttaşların sırtına yıkma mantığının işlemesi sonucu devlet okullarında okulların su, personel, temel temizlik giderleri dahi karşılanamıyor. Özellikle metropollerde eğitimde büyük bir koma yaşanıyor. Düşünebiliyor musunuz gecekondu mahallelerinde öğretmen arkadaşlarımız okullarda temizliklerini kendileri yapıp bir sonraki döneme devrediyorlar. Eğitimin sorunları kitlelerin sorunu haline dönüşmediği için insanların çoğu bu sorunlara yabancı" diyen Dinçer, böylesi bir ortamda bu alanda kendilerini yetkili görenlerin bildiklerini uygulamaya devam ettiklerini kaydederek bu uygulamanın hedeflenen amaca ulaşamayacağını vurguladı.
www.evrensel.net