Fotoğraf: Evrensel

Türk-İş işçileri oyalıyor

Hükümetin saldırılarına karşı alanlara çıkan işçi ve emekçilerin baskısıyla olağanüstü toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan yine sonuç alıcı kararlar çıkmadı.

Türk-İş işçileri oyalıyor
Türk-İş Başkanlar Kurulu, başta özelleştirme olmak üzere işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı güçlü ve sonuç alıcı eylemler yapılmasını isteyen işçilerin taleplerine yine yanıt vermedi. İşçileri oyalama çabalarına devam eden Türk-İş, sendikacıların Ankara yürüyüşü ve kapalı salon toplantısı kararı aldı.
Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun dün yapılan olağanüstü toplantısının açılışında konuşan Genel Başkan Bayram Meral, taleplerine rağmen "kıyak emeklilik" yasasını veto etmeyen Cumhurbaşkanı'na övgüler dizip, destek verdi. Siyasi istikrarın korunmasını istediklerini söyleyen Meral, "eleştirilecek yönleri bulunmasına rağmen" hükümetin devamında yarar gördüklerini belirtti.
Hemen ardından hükümetin IMF'ye verdiği niyet mektubundaki taahhütleri doğrultusunda uygulamalarına yer veren Meral, işsizliğin arttığını, enflasyon sorununun çözülemediğini, tarım ve hayvancılıktaki yanlış politikalar nedeniyle göç ve yoksulluğun arttığını, gelir dağılımı adaletsizliğinin daha da fazlalaştığını, toplumsal sorunların daha da yoğunlaştığını söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin düştüğüne, kayıtdışı sektörün büyüdüğüne, sendikacılığın bitirilmek istendiğine vurgu yapan Meral, hükümetin IMF'nin ve sermayenin taleplerini yerine getirmekten vazgeçmesini istedi. Hükümetin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu ifade ederek, işçi ücretleri ve memur aylıklarının kısıtlanmasını temel alan politika benimsememesini isteyen Meral, enflasyonun sorumlusu olarak çalışanların gösterilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Meral, özelleştirme polikalarını da eleştirerek, özelleştirilen yerlerden paraların dahi tahsil edilemediğini söyledi.
Kapalı salon toplantısı
Daha sonra basına kapalı olarak devam eden Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı öğleden sonra saat 15.15'te sona erdi.
Toplantıda, Türk-İş'e bağlı sendikaların şube yöneticilerinin, Türk-İş bölge temsilciliklerinin bulunduğu 9 bölgede toplanarak, Ankara'ya yürümeleri kararlaştırıldı. Yürüyüşçüler, 26 Nisan Çarşamba günü Ankara'da olacak ve sendikaların tüm genel merkez yöneticileriyle birlikte kapalı salon toplantısı yapacaklar.
1 Mayıs
İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs'ın, bu yıl özelleştirmeye karşı demokratik sosyal devlete sahip çıkılması ve işgüvencesi için mücadele edilmesi anlayışıyla kutlanmasına" da karar verilen toplantıda, başta Petrol-İş ve Selüloz-İş olmak üzere, tüm sendikaların meşru ve demokratik eylemlerinin desteklendiği, özelleştirilen şirketlerden TÜPRAŞ'taki gibi pay alma girişimlerinin ilke olarak reddedildiği kaydedildi.
Sorunlar çözülmezse...
Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin birinci hedefinin 158 sayılı ILO Sözleşmesi uyarınca işgüvencesinin sağlanması olduğu belirtilerek, sorunların çözümü, işgüvencesinin sağlanması, zorunlu tasarruftaki paraların ödenmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması taleplerinde bugüne kadar sonuç alınamadığı kaydedildi.
'Üretimden gelen gücümüzü kullanırız'
Bu şartlarda meşru ve demokratik güçlerinin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunun ifade edildiği bildirgede, "Hükümet bu sorunlara çözüm bulmadığı takdirde, üretimden gelen gücümüz kullanılacaktır" ifadesi kullanıldı.
www.evrensel.net