Fotoğraf: AA

Bu ülke satılık değil!

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu ve KESK İstanbul Şubeler Platformu'nun düzenlediği "IMF Programına, Özelleştirmelere ve Sahte Sendika Yasası'na Hayır" mitingine 20 bine yakın işçi ve emekçi katıldı.

Bu ülke satılık değil!
İşçi ve emekçiler Gemlik ve Kocaeli'den sonra, dün de İstanbul'da alana çıktılar. "MAI, MIGA, tahkim; kahrolsun emperyalizm", "Direne direne kazanacağız", "Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma", "Bu ülke satılık değil" sloganlarıyla Abide-i Hürriyet Meydanı'na yürüyen 20 bine yakın işçi ve emekçi, ülkenin geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkacaklarını bildirdiler.
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu ve KESK İstanbul Şubeler Platformu tarafından düzenlenen "IMF Programına, Özelleştirmelere ve Sahte Sendika Yasasına Dur" mitingi dün Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Miting için PERPA'nın arkasında toplanan binlerce işçi ve emekçi kortejler oluşturarak, saat 12.00'de alana doğru yürüyüşe geçti. Kortejin en önünde mitingi düzenleyen platformların ortak imzasıyla "IMF saldırılarına ve sahte sendikası yasasına hayır" yazılı pankartı taşındı.
TÜMTİS Türk-İş kortejinin en kitlesel sendikası olarak en önde yürüdü. TÜMTİS İstanbul Şubesi üyesi bütün işçiler alana gelirken, Bursa Şubesi'nden de yüzlerce işçi İstanbul'da sınıf kardeşlerine destek verdiler. "Ne tahkim, ne IMF; bağımsız, demokratik Türkiye" pankartı taşıyan TÜMTİS'i takip eden Hava-İş üyeleri de üzerlerine giydikleri önlükler ve taşıdıkları pankartlarla "Özelleştirmeye hayır" dediler.
Kamu malı zaten halkın
Petrol-İş Sendikası, Kocaeli ve Gemlik'e taşıdığı binlerce üyesini İstanbul'a taşımadı. Sadece İstanbul'daki üyelerini mitinge katmakla yetinen Petrol-İş, "Petrol Ofisi'ne dokunan, ulusal güvenliğimize dokunur", "Petrol Ofisi'ni gözü dönmüş kâr hırslı tekellere yağmalattırmayacağız", "Biz özelleştirmelere karşıyız", "TÜPRAŞ zaten kamu malı, halkın malı satılamaz" gibi pankartlarla işyerlerinin özelleştirilmesine karşı çıktılar. İstanbul'da aylardır grevde olan Kimya Teknik grevcileri de alandaydı. Kimya Teknik işçileri, dayanışma amacıyla çakmak sattılar.
Harb-İş İstanbul Şubesi "İş güvenliği istiyoruz", "13. Madde kaderimiz değildir", "Kaçak işçiliğe son" dövizleriyle tersanelerde yaşanan işten atmalara ve taşeronlaşmaya karşı tepkilerini gösterdiler.
İşçiler, üzerlerine "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı önlükler giydiler.
TEKSİF Bakırköy Şubesi üyesi Sümerbank işçileri her zamanki gibi kararlı ve coşkulu sloganlarıyla miting alanındaydılar. "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganıyla alana giren Sümerbank işçileri, diğer işçilerin alkışlarıyla karşılandılar.
Satılan her KİT geleceğindir
Haber-İş İstanbul 1 No'lu Şube "Telekom vatandır, vatan satılamaz" derken, Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube üyesi işçiler, "Satılan her KİT, senin geleceğindir" döviziyle birlikte özellikle zorunlu tasarrufların gaspına karşı taleplerini dillendirdiler. "Sendikasızlaştırmaya taşeronlaştırmaya, esnek çalışmaya, tenkisatlara karşı örgütlen, sınıf mücadelesini yükselt" pankartı arkasında yürüyen Tez Koop-İş Sendikası üyeleri de grev yasaklarının kaldırılması, işgününün kısaltılarak, bütün işsizlere iş verilmesini istediler. Basın-İş İstanbul Şubesi, Kristal-İş Topkapı Şubesi, Belediye-İş şubeleri de pankartlarıyla mitinge katıldılar.
Yaşasın sınıf dayanışması
Mitinge DİSK'e bağlı Genel-İş 5 No'lu ve 2 No'lu Bölge Şubesi ile bağlı şubeler, Gıda-İş İstanbul Şubesi, Limter-İş, Birleşik Metal-İş 2 No'lu Şube, Basın-İş, Tekstil, Nakliyat-İş sendikaları da katıldı. Özelleştirmeye, sendikasızlaştırmaya ve taşeronlaştırmaya karşı taleplerin yer aldığı pankartlar taşıyan DİSK'e bağlı işçiler, sık sık "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganını attılar. Limter-İş'e üye oldukları için işten atılan ve direnişte olan Türkter ve Tuzla Tersanecilik işçileri de "Gemileri yaktık, geri dönüş yok", "Yaşasın sendikal mücdelemiz" sloganlarıyla kararlılıklarını dile getirdiler.
KESK: Teslim olmayacağız
Dünkü mitinge Gemlik ve Kocaeli mitinglerine oranla daha kitlesel katılan kamu emekçileri, KESK ve KESK İstanbul Şubeler Platformu pankartı arkasında yürüdüler. Kamu emekçileri sık sık "Sahte sendika yasasına hayır", "Yaşasın grev, yaşasın toplusözleşme"; "IMF bütçesine hayır" sloganlarını attılar. Eğitim-Sen ve SES, KESK kortejinin en kitlesel sendikaları oldu. Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nin de katıldığı mitingde eğitim emekçileri, "Grev, toplusözleşme, işgüvencesi. Direneceğiz, kazanacağız" yazılı kokartlar taktılar, "Teslim olmayacağız" yazılı bayraklar taşıdılar. Sağlık emekçileri ise özellikle SSK hastanelerindeki özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarına tepki gösteren pankrat ve dövizler açtılar. KESK'e bağlı Enerji Yapı Yol-Sen üyeleri taşeron şirketlere bağlı olarak çalışan enerji çalışanlarının taleplerini mitinge taşıdı.
Taşeron çalışanlar "İş güvenliği ve işgüvencesi istiyoruz", "Taşeron işçisi köle değildir", "Taşeron işçiler kadroya alınsın" dövizleriyle çalışma koşullarının düzeltilmesini isterken, "Show TV, cesaretin varsa sorunlarımızı dile getir" döviziyle de medyanın kurumlarına yönelik özelleştirme yanlısı tutumunu eleştirdiler.
EMEP ve HADEP kitlesel katıldı
Mitinge katılan siyasi partiler arasında EMEP ve HADEP kitlesellikleriyle ve coşkularıyla dikkat çekerken, ÖDP, SİP, İP, DBP de pankartlarıyla miting alanında yer aldı. EMEP kortejinin en önünde Genel Başkan Levent Tüzel ve Genel Başkan Yardımcısı Memet Kılınçaslan yürüdü. "TİS hakkımızı gasp ettirmeyiz, esnek çalışmaya hayır", "POAŞ, TÜPRAŞ, enerji ve Tekel'in özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz", "Kamu emekçilerine grevli toplusözleşmeli sendika hakkı" "SSK'nın tasfiyesine hayır", "SSK halkındır satılamaz", "Sendikal haklar önündeki engeller kaldırılsın" pankartları taşınan EMEP kortejinde, nükleer santraller, AB, zamlar, OHAL aleyhine dövizler göze çarptı.
HADEP kortejinden "Biji aşiti, biji azadî" sloganları yükselirken HADEP'liler "Barış hemen şimdi" pankartını taşıdılar. ÖDP üyeleri, "IMF bütçesine hayır", "Silahlanmaya değil, depreme bütçe" SİP'liler ise "Özelleştirme değil kamulaştırma" pankartlarını taşıdılar.
www.evrensel.net