Diyarbakır'da 1 Mayıs alanda

Diyarbakır'da Türk-İş'e bağlı sendika şubeleri 1 Mayıs'ı alanda kutlama kararı aldı. Pazartesi günü resmi başvuruda bulunacak olan tertip komitesi...

Diyarbakır'da 1 Mayıs alanda
Mehmet Aslanoğlu
Diyarbakır'da Türk-İş'e bağlı sendika şubeleri 1 Mayıs'ı alanda kutlama kararı aldılar. Sendika şubeleri Tertip Komitesi oluşturarak, pazartesi resmi başvuruda bulunacaklar.
Tertip Komitesi ayrıca valiliği ve diğer yerel makamları ziyaret ederek, "newroz kutlamalarındaki barışçıl havaya" dikkat çekerek, 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayacaklar. Daha sonra siyasi partileri ve diğer kitle örgütlerini ziyaret edecek olan tertip komitesi, miting izninin alınmasının ardından hazırlıklara başlayacak.
Petrol-İş ve Tek Gıda-İş 1 No'lu şube başkanları izin verilmemesi halinde 1 Mayıs'ı fabrikalarda kutlamanın gündeme geleceğini belirtirken, Harb-İş ve Belediye-İş başkanları da kutlamalara izin verileceği yönünde güçlü kanaatleri olduğunu söylediler. Tes-İş 2 No'lu Şube Başkanı ise "İzin verilmese de alanlara çıkmak gerekiyor" dedi.
Sömürüye ve zulme karşı
Belediye-İş Diyarbakır Şube Başkanı Vezir Perişan, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla zulme ve sömürüye karşı duruşun sergilendiği bir gün olarak alanlarda kutlanmasından yana olduklarını belirterek "1 Mayıs Diyarbakır'da barış ve kardeşlik sloganlarının atılacağı bir gün olacak. 1 Mayıs bölge ve Ortadoğu için sadece işçi sınıfının değil, halkların barış içerisinde bir arada yaşama isteğinin bayramıdır" dedi. Bu 1 Mayıs'ta "demokrasinin gerçek anlamda tesis edilmesi, çalışma yaşamıyla ilgili tüm antidemokratik yasaların kaldırılması, Kürtlerin kimliklerinin güvenceye alınacağı bir anayasanın çıkarılması, idamın kaldırılması, düşünce özgürlüğü ve genel af" taleplerini dile getireceklerini söyleyen Perişan, kutlamalara tüm güçleriyle katılacaklarını ifade etti.
İzin verilmese de...
Tes-İş 2 No'lu Şube Başkanı H. Cebir Karacadağlı da 1 Mayıs'ın işçi sınıfının bayramı olduğunu belirterek, tüm sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleriyle birlikte alanlara çıkmak istediklerini söyledi. Karacadağlı, 1 Mayıs'ın da "Newroz'da olduğu gibi barış ve kardeşlik havası içerisinde" kutlanacağına olan inancını ifade ederek, "İzin verilmese de alanlara çıkmak gerekiyor. OHAL'in kaldırılması, Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü ve demokratik cumhuriyet talebimizi, halkların kardeşliğini bu 1 Mayıs'ta alanlarda haykırmamız gerekiyor" diye konuştu. Diyarbakır'da alanlara çıkacak işçilerin ayrımsız genel af, düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve idam cezasının kaldırılması gibi talepleri de ileri sürmesi gerektiğini belirten Karacadağlı "1 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi bizim için bir şey değiştirmez. Tes-İş olarak en güçlü katılımı biz sağlayacağız" dedi.
İş güvenliği için
Harb-İş Diyarbakır Şube Başkanı B. Zülküf Karakoç 1 Mayıs'ı sadece işçi sınıfının değil tüm halkın bayramı olarak gördüklerini ve AB'ye geçiş sürecinde tüm antidemokratik yasaları ve uygulamaları protesto edeceklerini söyledi. Sosyal Güvenlik Yasası'yla birlikte iş güvenliğinin ortadan kaldırıldığını, iş güvenliğinin bölge işçileri için yakıcı bir sorun olduğunu kaydeden Karakoç, bu sorunun kendi işkollarında, özellikle bölge koşullarında hiçbir hak arama mücadelesine tahammül edilemeyerek işçilerin karşısına çıktığını söyledi. Karakoç "1 Mayıs'a da Newroz'da gösterilen sağduyu ışığında izin verileceğini düşünüyorum" dedi.
Resmi tatil olmalı
Petro-İş Diyarbakır Şube Başkanı M. Sait Kaya ise 1 Mayıs'ın resmi tatil olması talebinin yükseltimesi gerektiğini vurguladı. Kürt işçi sınıfının, tüm Kürt emekçilerinin demokratik taleplerinin savunucusu ve motor gücü olması için bu 1 Mayıs'a damgasını vurması gerektiğini belirten Kaya, şunları söyledi: "İşçi sınıfının öncü rolünü oynayabilmesi için bu 1 Mayıs'ta güçlü bir şekilde alanlarda olması gerekiyor. 1 Mayıs'ta Türkiye işçi sınıfı asgari düzeyde ortak bir dil yakalarsa, bu, ortak mücadelenin pekişmesine hizmet edecektir. Eğer biz Kürt işçileri de Kürt emekçilerinin taleplerinin motor gücü olmak istiyorsak Türkiye işçi sınıfıyla dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekir."
Evrensel ve Bakış'a yasak kaldırılsın
Tek Gıda-İş 1 No'lu Şube Başkanı Arif Akkaya kendilerinin de diğer iller gibi kortejler oluşturarak karanfiller, pankartlar ve dövizlerle 1 Mayıs işçi bayramını kutlamak istediklerini, alanlarda da Türkiye'nin demokratikleşmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, OHAL'in kaldırılmasını, Evrensel ve Bakış gibi basın organlarının bölgeye girmesini talep edeceklerini söyledi. Akkaya "Eğer OHAL'in gazabına uğrarsak tüm işyerlerimizi 1 Mayıs alanına çevireceğiz" dedi. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Cezaevlerinde operasyon hazırlığı
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yaptıkları yazılı açıklamalarla bir kez daha hücre tipi cezaevi uygulamasını protesto ettiler. Tutuklular, uygulamadan vazgeçilmesi için eylemlerine devam edeceklerini kaydettiler.
Talepler reddediliyor
Sağmalcılar Cezaevi'ndeki PKK, TDKP, TKEP, Dev-Yol ve TDP davalarından yargılanan tutuklular, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, talep ettikleri en ufak sosyal ve insani taleplerinin "Zaten F Tipi'ne gideceksiniz, boş verin bunları" denilerek, reddedildiğini bildirdiler. Açıklamada, Maslak Komando Taburu'nda, "Bayrampaşa Cezaevi'ndeki tutukluları 'F Tipi'ne götürme operasyonu" tatbikatları düzenlendiği ve kanlı bir operasyon ihtimaline karşı hazırlıklar yapıldığı belirtildi. "Devlet ciddidir, bu amaçla özel operasyon tatbikatları yapılmaktadır, kanlı ve veya kansız hücreler yürürlüğe konulacaktır" mesajlarının verildiğini belirten tutuklular, Cezaevleri Protokolü ile avukatsız, ziyaretsiz ve doktorsuz bırakıldıklarına dikkat çektiler.
Siyasi tutuklular, önümüzdeki günlerde hak gasplarına karşı çeşitli eylemler geliştireceklerini bildirdiler.
Kazanımlar gasp ediliyor
Ermenek Cezaevi'ndeki siyasi tutuklular da yaptıkları yazılı açıklamada, mevcut siyasi sistemin esas olarak toplumun işçi ve emekçi kesimlerini hedef aldığını ve örgütlülüklerini dağıtmak istediğini vurgulayarak, gündeme getirilen hücre tipi cezaevleriyle can pahasına elde edilen kazanımların gasp edilmek istendiğini kaydettiler. Toplumla bağlarının koparılmak istendiğini ve tecrit politikasıyla teslim alınmaya çalışıldıklarını ifade eden siyasi tutuklular, hücrelere karşı direneceklerini söylediler.
Hücre çözüm değil
Bursa Özel Tip cezaevindeki PKK davası tutuklu ve hükümlüleri adına Cafer Solgun ve Raif Demirel'in yaptığı açıklamada ise, cezaevlerinin ülkenin kronik sorun kaynaklarından biri olmaya devam ettiği ifade edilerek, F Tipi cezaevlerinin kamuoyuna bütün sorunların "çaresi ve çözümü" gibi lanse edilerek, asıl amacın çarpıtıldığı belirtildi. Açıklamada, hücre cezaevi hazırlığından vazgeçilmesi istenerek, "Ülkemiz ve insanlarımız daha fazla insanlık suçlarının kamburunu taşımamalıdır" denildi.
www.evrensel.net