Fotoğraf: AA

Elektrik üçe bölündü

Elektrik sektöründe kamu tekelinin ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler bir bir uygulamaya sokuluyor. Sektörde bundan böyle üç ayrı devlet teşekkülü olacak.

Elektrik üçe bölündü
Elektrik sektöründe özelleştirmenin önünü açacak ve kamu tekelini ortadan kaldıracak düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, elektrik üretim, iletim ve ticareti üç ayrı anonim şirkete bölündü.
Uzun süredir hazırlıkları süren ve elektrik sektörünün özelleştirilmesini kolaylaştıracak olan Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi'nin, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim
Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi unvanlı üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılacak. Karara göre, elektrik iletimi, yük tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere, "Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi", elektrik üretim hizmetlerini yürütmek üzere, "Elektrik Üretim Anonim Şirketi" ve elektrik üretim tesisi ve otoprodüktör olarak çalışan kuruluşlardan ve yurtdışından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca verilecek kararlara uygun olarak elektrik satın alma ve satma anlaşmalarını yapma ve yürütme görevlerini yerine getirmek üzere, "Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi" unvanlarında üç ayrı iktisadi devlet teşekkülünün kurulması öngörülüyor. Öngörülen yeni yapıda, bakanlığın oluşturacağı politikayı, sanayi ve kamu kesiminin uygulaması ve kurulacak düzenleyici kurulun politikaların uygulanıp uygulanmadığını takip etmesi ve gerekli durumlarda yaptırımlar uygulamasını içeriyor. Tüketici fiyatları, oluşturulacak düzenleyici kurul tarafından hükümet politikası çerçevesinde belirlenecek.
Elektrik Enerjisi Fonu da yine ilk aşamada bütçe dışına çıkarılarak yeniden yapılandırılacak. Fon, özel sektöre uygun görüldüğü hallerde kredi açılması ve tek tip tarifenin uygulanabilmesini teminen karşılıklı sübvansiyon mekanizmasının işletilmesinden sorumlu olacak. Fon, satılan her birim elektrik üzerinden vergi tahsil edecek ve tahsil edilen parayı maliyetin yüksek olduğu bölgelerdeki dağıtıcılara yeniden dağıtacak.
www.evrensel.net