Fabrikalar alanlara hazırlanıyor

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun, işçi sınıfına yönelik saldırılar karşısında mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla, işyeri bölge komiteleri oluşturuyor.

Fabrikalar alanlara hazırlanıyor
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun hükümetin saldırılarına karşı mücadelesini geliştirmek ve işyerlerindeki çalışmalarını güçlendirmek amacıyla çeşitli fabrikalardan işyeri temsilcilerinin katılımıyla bölge komiteleri oluşturuluyor.
Bu çerçevede oluşturulan Topkapı Bölge Temsilciler Komitesi, 31 Mart 2000 tarihinde ilk toplantısını yaptı.
TÜMTİS Ambarlar İşyeri Temsilciliği'nde yapılan toplantıya, Topkapı, GOP, Bayrampaşa ve Zeytinburnu havzasında bulunan işyeri temsilcileri ve bazı sendikaların şube yöneticileri katıldı.
Sermayenin saldırıları karşısında bekleme yerine sorunlara sahip çıkmanın ve çözümler üretmenin önemi vurgulanan toplantıda, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, KESK İstanbul Şubeler Platformu tarafından 9 Nisan'da düzenlenecek 'IMF Dayatmalarına, Özelleştirmeye ve Sahte Sendika Yasasına Hayır' mitingine yönelik planlar yapıldı.
Toplantıda ayrıca, alınan kararların hayata geçirilmesinde koordinasyonu sağlayacak teknik bir komite de belirlendi. Teknik komite, kararların temsilciler arasında imzaya açılması ve toplantıya katılmayan işyerlerinin de bilgilendirilmesi için görevlendirildi.
Konfederasyon ayrımı gözetmeksizin Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'in örgütlü olduğu tüm işyerlerine çağrı yapacak olan komitenin bir sonraki toplantısı 7 Nisan Cuma günü saat 19.00'da yine TÜMTİS Ambarlar İşyeri Temsilciliği'nde yapılacak.
www.evrensel.net