03 Nisan 2000 21:00

Ankara'nın taştır yolu çöpler sarmış sağı solu!

Yıllardır çöp sorununa çözüm bulamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak çöplüğünden sonra kurduğu Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Sahası'nı hâlâ faaliyete geçiremedi.

Paylaş
Ankara'nın taştır yolu çöpler sarmış sağı solu!
Sibel Hürtaş
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çadırtepe Katı Atık Depolama Sahası'nı hâlâ faaliyete geçiremedi. 3500 dönümlük arazi üzerine kurulan çöplüğün faaliyete geçirilmemesinin nedeni ise şehrin çeşitli bölgelerine kurulması gereken aktarma istasyonlarının yapılmaması. Oysa aktarma istasyonları için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 1994'dan beri her yıl yatırım programlarında yer ayrılıyor, ancak inşaata bir türlü başlanmıyor.
Sincan Çadıtepe Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının bitiş tarihi projeye göre 1 Aralık 1995 olarak belirlenmiş, ancak 3 Ağustos 1998'de açılmıştı. Açılır açılmaz düzensiz depolama alanı haline getirilen çöplüğün, bu nedenle Yenikent Belediyesi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davayla faaliyetine son verilmişti. Bu tarihten sonra çöpler tekrar Mamak çöplüğüne dökülürken, Sincan'da bulunan çöp sahasının eksiklikleri giderilmiyor.
Ekonomik değil
Uzun süredir Ankara kamuoyunu meşgul eden bu sorun hakkında meslek odaları, çöplüğün Ankara'daki belediyeler açısından ekonomik olmadığına dikkat çekiyorlar. Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Girişimi bir rapor hazırlayarak, Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Sahası'nın aktarma istasyonlarının yapılmaması durumunda Ankara'ya 50 km uzaktaki çöplüğe çöplerin taşınmasının çok büyük zaman kaybına da neden olacağını açıkladı. Ayrıca oda temsilcileri, yerleri projede belirtilen bu 4 aktarma istasyonunun yapımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik ve idari şartnamenin hazırlanması ve ihale işlemlerinin hemen başlatılması gerektiğini kaydetti.
Çevre Mühendisleri Odası sahada yaptıkları teknik inceleme sonucunda, Sincan Çadırtepe Evsel Atık Düzenli Depolama Sahası'nda depo sahasından kaynaklanacak metan gibi depo gazlarının toplanması için gaz bacalarının eksik bırakıldığını belirtiyorlar. Oda, yapılması gereken işleri ve alınacak tedbirleri şöyle sıralıyor: "Tıbbi atıkların depolanacağı alanın Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak ikinci bir çitle çevrilmesi, araçların döküm yapacağı kısmın asfaltlanması ve tıbbi atıkların dökümden sonra günlük olarak örtülmesi ve projeye uygun olarak yapılması; ilçe belediyelerinin çöp araçlarının bakım-onarımını sürekli yaparak, çöp toplama-taşıma sırasında çöp ve sızıntı sularının yollara dökülmesinin engellenmesi; depolama sahasından kaynaklanacak sızıntı sularını sızıntı suyu toplama havuzuna iletecek ana bağlantının yapılması."
Yıllık çöp oranı: 1.554.450
Sahaya şu anda günde 10-15 tonu bulan tıbbi atık depolanmakta. Oysa nüfusu 3 milyon 246 bin 999 olan Ankara'nın toplam yıllık atık miktarı 1 milyon 554 bin 450 ton. DİE tarafından 1995 yılında yapılan ankette ise kışın 961 bin 665 ton yazın 592 bin 785 ton atık toplanıyor. Ankara çöp birleşenlerine bakıldığında geri kazanılabilir kağıt, plastik, metal, cam ve tekstil gibi değerli maddelerin oranı yaklaşık yüzde 4.25 civarında iken kış aylarında kül oranı artıyor.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Bir kölelik uygulaması:

SONRAKİ HABER

ODTÜ Rektörlüğünden TÜBİTAK ödülü adaylığı için Saraya git dayatması

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa