Fotoğraf: AA

125. madde tehdidi

Erkeğinden, kadınına hatta çocuğuna kadar herkes TCK'nın 125. maddesi tehdidi altında. Sadece 4 yılda aralarında 310 çocuğun da olduğu 7854 kişi "vatana ihanet" ettiği gerekçesiyle yargı önüne çıkarıldı.

125. madde tehdidi
Beyda Yıldız
Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun "vatana ihanet", "bölücülük" olarak da bilinen 125'inci maddesi bugüne kadar binlerce kişinin yargılanmasına neden oldu. 1994-1998 yılları arasında 3320 dava bu maddeden açıldı. Yine bu maddeden dolayı 7854 kişi "vatana ihanet" ettiği gerekçesiyle yargı önüne çıkarıldı. Bu maddenin kapısı çocuklara da açık tutuldu. Buna göre yine aynı yıllar arasında 310 çocuk, mahkeme salonlarını aşındırdı. 125'in en ünlü ismi ise kuşkusuz PKK lideri Abdullah Öcalan'dı.
Türk Ceza Kanunu 125'inci Maddesi, "Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse ölüm cezasıyla cezalandırılır" der. Bir diğer adıyla vatana ihanet, bölücülük gibi tanımları da kapsayan maddenin öngördüğü idam cezası ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ek 6 protokolüne aykırı. Ancak Türkiye'nin ek 6'ıncı protokolün altında imzası yok.
En ünlü 125'lik
125'nci maddenin en ünlü mahkûmu kuşkusuz PKK lideri Abdullah Öcalan. Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından İmralı Adası'nda yargılanarak idam cezasına çarptırılan Öcalan, halen aynı adada, cezasının infaz edilmesini bekliyor. Sadece Öcalan değil; bu maddeden yargılanarak idam cezasına çarptırılan onlarca dosya Meclis'te cezalarının onaylanmasını beklemekte. Hükümetin idam cezasını kaldırması düşüncesi ise yine Avrupa'nın baskılarıyla Öcalan'ın yargılanma dönemine denk geldi. Şu an idam tartışmaları durgun bir görüntü içinde.
TBMM Adalet Komisyonu'nda cezalarının onaylanmasını bekleyen kişi sayısı ise 54.
Erkekler daha fazla
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verileri ise 125'inci madde ile ilgili çalışmasında oldukça çarpıcı bilgiler veriyor. Yaşa ve cinse göre yapılan istatistiki çalışma 1994-1998 yılları arasını kapsıyor. Buna göre söz konusu 4 yıl içinde 7854 kişi 125'inci maddeden yargılandı. Bu tarihler arasında 3320 de dava açıldı. Bu davalarda 1203 kişi mahkûmiyet aldı. Bu çalışma bu maddeden yargılanan erkek sayısının kadın sayısını 5'e katladığını da ortaya koydu. Buna göre açılan davalarda 433 kadın yargılanırken, erkek sayısı 2385 olarak gerçekleşti.
Kapısı çocuklara da açık
TCK'nın 125'inci Maddesi'nden çocuklar da yargılandı. Türkiye'de halen çocukları kapsayan bir ceza sistemi geliştirilmediği için DGM kapılarında gördüğümüz çocuklar, "vatana ihanet" suçlamasıyla mahkeme salonlarını aşındırdılar. TCK'nın 55'inci maddesi her ne kadar "18 yaşından küçüklere idam cezası verilemez" diyorsa da birçok çocuk daha küçük yaşlarda bu maddeden yargılandı.
Devletin henüz 18 yaş grubunu "çocuk" sınıflandırması içine almaması ise hâlâ tepki toplayan uygulamalardan biri. Yine aynı yıllar arasında yaşları 11 ila 17 arasında değişen 310 çocuk, 125'inci maddeden hakim karşısına çıktı.
www.evrensel.net