MMO Genel Kurulu başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın 38. Olağan Genel Kurulu dün başladı. Bugün yapılacak seçimlerde eski yönetimin yine seçilmesi bekleniyor.

MMO Genel Kurulu başladı
TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın 38'inci Olağan Genel Kurulu dün Metropol Sineması'nda başladı. Bugün yapılacak seçimlerle sona erecek genel kurulda şu andaki başkan Mehmet Soğancı ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu "Demokrat Mühendisler"in tek liste ile seçime girmesi bekleniyor.
Genel kurul salonuna "Bağımsız, demokratik üreten ve sanayileşen Türkiye", "MAI, MIGA, uluslararası tahkim ve özelleştirmeye hayır" ve "Bağımsız, demokratik üreten ve sanayileşen Türkiye" pankartları asılırken, makina mühendislerinin yoğun katılımı dikkat çekti.
Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Mehmet Soğancı, emperyalizmin dünyayı tek bir sömürü alanı olarak gördüğünü söyleyerek, kutupsuz, insanlara barış ve demokrasi getireceği iddiasıyla ortaya atılan küreselleşmenin, güçlü kutuplaşmalar, savaşlar, işsizlik ve yoğun sömürü getirdiğini vurguladı. Soğancı, IMF politikaları ile Türkiye'de zaten yüksek olan işsizliğin, yoksulluğun ve sendikasızlaştırmanın daha da artacağını ifade ederek, demokratik hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlanacağını, özelleştirme ile kamu hizmetlerinin ve kurumlarının sermayenin insafına terk edileceğini dile getirdi.
Bütçeden yatırımlara yüzde 8'ler gibi gülünç paralar ayıran siyasi iktidarların kalkınma ve sanayileşmeden vazgeçtiklerini ve mühendis ve mimarları gözden çıkardıklarını kaydeden Soğancı, bilim-teknoloji ve sanayileşmeye gereken önemin verilmemesinin, araştırma-geliştirme yatırımlarına gereken kaynağın aktarılmamasının mühendislerin çalışma yaşamını ağırlaştırdığına dikkat çekti. Soğancı, her türlü hak arama çabasının şiddetle bastırıldığını söyleyerek, Türkiye'nin rantiyecilerin, çetelerin hakimiyeti altında olduğunu ifade etti. Devlet üniversitelerine yeterli kaynak ayrılmaması sonucu mühendislik eğitiminin niteliğinini düştüğünü kaydeden Soğancı, büyük projelerde yabancı mühendisler çalıştırıldığına işaret etti.
Soğancı, MMO'nun, toplum ve ülke yararları doğrultusunda, sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleştirilmesini sağlamak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda merkezi ve yerel yönetimlerle sıkça çatışmak zorunda kaldığını söyleyerek, MMO'nun emekten ve halktan yana, anti-emperyalist ve yurtsever karakterini sürdüreceğini vurguladı.
Birdal'a ziyaret
MMO Genel Kurulu'nu temsilen bir heyetin bugün Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan İHD eski Genel Başkanı Akın Birdal'ı ziyaret etmesi kararlaştırılırken, genel kurulda söz alan TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen, önümüzdeki iki ayın sıcak geçeceğini belirtti. Önen, Emek Platformu'nun bölgesel toplantılarına başladığını ve hükümetin emekçiler aleyhine yürüttüğü politikalara karşı harekete geçilmesi yönünde genel bir eğilimin olduğunu söyledi.
11 ilde yapılacak bölge toplantılarının ardından Emek Platformu'nun Ankara'da bir miting yapmayı planladığını dile getiren Önen, "Ama bu sefer, mitingi yapıp gitmeyeceğiz. Ankara'da kalacağız." dedi. Önen, TMMOB'un mühendislerin yoğun olarak çalıştığı kamu kuruluşlarında toplantılar düzenlendiğini aktararak, MMO'nun, önümüzdeki aylarda yürütülecek mücadelenin içerisinde aktif olarak yer alacağına inandığını vurguladı. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Nükleere karşı 2000 imza
Adana ve Tekirdağ'da nükleer santrallere karşı binlerce imza toplandı.
Adana İnşaat Mühendisleri Odası Gençlik Komisyonu Başkanı Bektaş Tekin, nükleer santrale karşı olduklarını belirterek, nükleer santralin kurulması halinde Türkiye'nin dışa bağımlılığının artacağını söyledi. Çukurova Üniversitesi Merkez Kafeterya önünde yaklaşık bir aydır "Nükleer santrale hayır" kampanyası sürdürdüklerini ve şimdiye dek 2000'e yakın imza topladıklarını kaydeden Tekin yaptığı açıklamada, bu imzaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göndereceklerini ifade etti. Tekin, Türkiye'nin enerji sorunuyla karşı karşıya kalmasını, eldeki imkânların yeterince ve doğru bir biçimde kullanılmamasına bağlayarak, şöyle devam etti: "Üretilen elektriğin yüzde 30'u dağıtım şebekesinde kaybolmaktadır. Bu oran dünya ortalamasının yaklaşık 3-5 katıdır. Kayıpları azaltacak yatırımlar yapıldığı, elektrik üretimi tek merkezden planlandığı ve yerli kaynaklarımız ile elektrik üretmeye yöneldiğimiz taktirde, enerji sorunu çözülebilecektir" dedi. Nükleer enerji ise teknolojisi ve yakıtı ile dışa bağımlılığı gerektirir. Bu nedenle ihale aşamasına gelen bu duruma izin verilmesini istemiyoruz."
ÇYDD'den kampanya
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Tekirdağ Şubesi de, "Nükleer istemiyoruz" adlı imza kampanyası başlattı. Şube Başkanı Gömeç Göçmen, nükleer santrallerin deprem kuşağındaki ülkelerde kurulmasının çok tehlikeli olduğunu ve Türkiye'nin de deprem kuşağında olması sebebiyle nükleer santrallere karşı olduklarını belirtti. Göçmen, nükleer santrallerin yerine, çevreye daha az zararı alacak teknolojilerden yararlanılması gerektiğini kaydederek, "Türkiye'nin kirli ve tehlikeli nükleer teknoloji çöplüğü olmasına izin vermeyelim. Dünyada nükleer enerji santralleri kapanırken, ülkemizde açılmaya çalışılıyor. Bu santrallerin ülkemizde kurulmamasını istiyoruz. Kurulacaksa da son teknoloji kullanılarak kurulsun" dedi. ÇYDD Tekirdağ Şubesi'nce Zübeyde Hanım Tuğlalı Parkı'nda başlatılan imza kampanyasında ilk gün 1250 imzaya ulaşıldığı ve toplanacak olan 10 bin imzanın, Çevre Bakanlığı'na gönderileceği bildirildi. Kampanya, 5 Nisan Çarşamba günü sona erecek.
www.evrensel.net