Norm kadro durdurulmalı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ile görüşen Eğitim-Sen İstanbul şubeleri, norm kadro uygulamasının adaletsizliğe yol açacağını dile getirerek...

Norm kadro durdurulmalı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ile görüşen Eğitim-Sen İstanbul şubeleri, norm kadro uygulamasının adaletsizliğe yol açacağını dile getirerek, bu uygulamanın durdurulmasını istedi. Görüşme sırasında şubeler adına Ömer Balıbey'e görüşlerini aktaran Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaaddin Dinçer, bakanlık tarafından "reform" olarak sunulan norm kadro uygulamasının, eğitim emekçilerinin iradesi dışında hazırlandığını ifade etti. Dinçer, söz konusu uygulama ile müzik, beden eğitimi ve resim-iş gibi derslere verilen ilginin azalacağını kaydederek, "Öğretmen yığılmalarının sorumlusu biz değiliz. Torpili olan zaten yine kendi işini görecektir" dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey ise norm kadro uygulamasını savunarak, öğretmen yığılmalarını önlemek istediklerini öne sürdü. Balıbey, öğretmenlerin taleplerini gerekli yerlere ileteceğini de sözlerine ekledi.
Görüşmeden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yapan Eğitim-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Nihat Dede de, norm kadronun, seyreltme adı altında, kitlesel sürgünleri öngören, öğretmenleri okul okul gezdiren bir uygulama olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, Eğitim-Sen Mersin Şube Sekreteri Ali Parlar da, sendika binasında basın açıklaması düzenleyerek norm kadronun çözüm olmadığını söyledi. KESK'e bağlı şube yöneticileri de basın açıklamasına destek verdi. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Öğretim üyesi fakiriyiz
Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında 2005 yılına kadar 31 bin öğretim elemanına ihtiyaç olduğu belirlendi. YÖK'ten alınan verilere göre, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında, üniversitelerde 63 bin 866 öğretim elemanı görev yapıyor. Öğretim elemanlarının içinde, "öğretim üyesi" olarak tanımlanan profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin sayısı sadece 22 bin 1 kişi. Diğerleri ise araştırma görevlileri ve okutmanlardan oluşuyor. Geçen eğitim-öğretim yılındaki öğretim elemanı sayısı ise 59 bin 170 kişiydi. Bu öğretim yılında öğretim elemanı sayısı, geçen öğretim yılına oranla yüzde 7.9 oranında arttı. Buna karşın, üniversitelerdeki öğrenci sayısı da bu öğretim yılında, geçen yıla göre yüzde 2.7'lik artışla, 1 milyon 374 bin 457 kişiden, 1 milyon 412 bin 248'e yükseldi. Üniversitelerde, özellikle öğretmenlikle ilgili birçok alanda öğretim üyesi sıkıntısı yaşanıyor.
Sıkıntı çekilen üniversiteler
1999-2000 eğitim-öğretim yılında, lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarında, bir öğretim üyesine 32 öğrenci düşüyor. Bu rakam geçen yıl 35 öğrenciydi. Bu yıl öğretim üyesi başına öğrenci sayısında düşüş olmasına karşın, bazı alanlarda bu rakam yüksek düzeylere çıkıyor. Öğretim üyesi başına İlköğretim Öğretmenliği'nde 416, Okul Öncesi Öğretmenliği'nde 310, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'nde 146, Yabancı Dil Öğretmenliği'nde 100, Teknik Eğitim'de 88, İktisat'ta 86, Mesleki Eğitim'de 79, İşletme'de ve Sosyal Bilimler Öğretmenliği'nde 68, Fen Bilimleri Öğretmenliği'nde 57 öğrenci düşüyor.
Lisans programlarında en fazla öğretim üyesi sıkıntısı çeken üniversiteler Dumlupınar, Niğde, Doğuş, Çanakkale 18 Mart ve Yeditepe üniversiteleri olarak sıralanıyor. Öğretim üyesi başına, Dumlupınar Üniversitesi'nde 187, Niğde Üniversitesi'nde 102, Doğuş Üniversitesi'nde 88, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 72, Yeditepe Üniversitesi'nde de 70 öğrenci düşüyor.
Üniversiteli sayısı...
YÖK'ün, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2005 yılında yükseköğretim çağı nüfusunun 5 milyon 362 bin kişi olacağı verisine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 5 yıl içinde yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 40'a çıkacak. Yükseköğretimde, 965 bini lisans programlarında, 644 bini ön lisans programlarında, 536 bini de açıköğretimde olmak üzere, toplam 2 milyon 145 bin öğrenci, öğrenim görüyor olacak. Bu rakamlar göz önüne alındığında, ihtiyaçların karşılanabilmesi için lisans programlarında yüzde 37, ön lisans programlarında ise yüzde 195 ek kapasite yaratılması gerekiyor.
Öğretim üyesi ihtiyacı
Üniversitelerde şu andaki sınıf mevcutlarının sabit kaldığının varsayılması halinde bile, 5 yıl içinde en az 8 bin öğretim üyesine ihtiyaç duyuluyor. Ancak sınıf mevcutlarının 25'e düşürülerek Avrupa standartlarına ulaşılabilmesi için, sisteme girmesi gereken öğretim üyesi sayısı 17 bini buluyor.Yeni öğretim üyelerinin, en fazla öğretmen yetiştirme, bilgisayar mühendisliği, işletme, hukuk, iktisat, elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği alanlarda yetiştirilmesi gerekiyor.
Meslek yüksekokullarındaki öğrenci sayısının, 2005 yılında 644 bine ulaşacağı göz önüne alındığında ise 10 bin öğretim elemanına ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkıyor. Ancak şu anda, meslekyüksekokullarında bir öğretim üyesine 45 öğrenci düşüyor. Bu rakamın 2005 yılına kadar 35'e çekilmesi hedeflendiğinde, öğretim elemanı ihtiyacı 14 bini buluyor.
YÖK, yükseköğretim kurumlarında halen 25 bin 79 araştırma görevlisi çalıştığını belirterek, bu öğretim elemanlarına yurtiçinde ve yurtdışında doktora yaptırılmasıyla 5 yıl içinde 17 bin öğretim üyesi yetiştirilebileceğini bildirdi.
www.evrensel.net