Tersanede işçi kıyımına öfke

Pendik Tersanesi'nin Deniz Kuvvetleri'ne devredilmesinden sonra yaşanan işten atmalar, dün yapılan kitlesel eylem ile protesto edildi.

Tersanede işçi kıyımına öfke
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Pendik'teki İstanbul Tersanesi'nde 5 işçinin işten atılması üzerine, dün 3000 işçi eylem yaptı. Kaynarca'da bulunan tersane önünde Türk Harb-İş ile Türkiye Dok Gemi-İş tarafından yapılan ortak basın açıklamasına 3000 işçi katıldı. T. Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Atay, eylemde yaptığı konuşmada, işten atılmalar karşısında örgütlü bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Tersanenin devlet eli ile kurulduğunu belirten Atay, "17 Ağustos depremi sonrasında Milli Güvenlik Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na tamamen devredilmiştir. Devralınan personelden bir kısım işçi arkadaşımız adeta yabancı bir ülkenin işçileri gibi kendilerine karşı takınılan hasmane tutum ve davranış nedeniyle işyerinden ayrılmaya mecbur edilmiştir" dedi.
Güvenlik soruşturması
Atay, tersanede 20-25 yıllık işçilerin olduğunu söyleyerek, "Güvenlik soruşturması yapılarak hiçbir hukuki mesneti olmaksızın izafi suçlamalarla işçi arkadaşlarımız kapı önüne atılmaya başlanmıştır. Bunun başlangıcı 28 Mart 2000 tarihinden itibaren 5 arkadaşımız 1475 sayılı İş Kanunu'nun 13. maddesi gereğince işten atılmıştır" dedi. İşten atılan işçilerin her yıl verilen sicil notlarında verimli personel olduklarını aktaran Atay, "İş Kanunu'nun 13. maddesinin işverenlere tanıdığı fesih hakkının nasıl kötüye kullanıldığının en bariz örneğidir" diye belirtti.
İşgüvencesi nerede?
Milli Savunma Bakanı'na seslenen Atay, "Bir kamu kuruluşu olan Türkiye Gemi Sanayi AŞ'den deprem nedeniyle devraldığınız işyerimizden bizi atmak çoluk çocuğumuzu sefil bırakmak için mi bu işyerini devraldınız? Başbakan Bülent Ecevit'n siyasetini emekçiler üzerinde yaparak bu mertebeye geldiğini ifade eden Atay, "Emekçinin yüzü ne zaman gülecek, bu keyfi uygulamalar ne zaman son bulacak? Sermayenin sorunlarıyla ilgilendiğinizin yüzde bir kadarını ne zaman işçilere ayrıcaksınız? Hani nerede işgüvencesi?" sorularını sordu. Atay, işçi kıyımına karşı örgütlü bir şekilde demokratik haklarını kullanacaklarını da ifade etti.
Sendikacılar destek verdi
"İşçi kıyımına son", "Atılan işçiler geri alınsın", "Yaşasın işçilerin birliği" sloganlarının atıldığı basın açıklamasına, Türk Harb-İş İle Türkiye Dok Gemi-İş Sendikaları Genel Merkezleri ve İstanbul Şubeleri, Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, Petrol-İş Anadolu Yakası Şube Başkanı ve yöneticileri, Denizciler Sendikası Marmara Şubesi, Demiryol-İş Mali Sekreteri Cavit Ocak, Yol-İş Genel Sekreteri Şenol Ekici, Tek Gıda Sendikası İstanbul, 2, 3, 7 No'lu Şube yöneticileri ile Tuzla Deri-İş ve 26 Şubat'tan beridir direnişte olan Kampanna deri işçileri de katılarak destek sundular.
www.evrensel.net