Sürgün yönetmeliği sokağa döktü

Eğitim-Sen üyesi eğitim emekçileri, dün Ankara'da yaptıkları protesto gösterisiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmak istenen Norm Kadro Yönetmeliği'ne karşı çıktı.

Sürgün yönetmeliği sokağa döktü
Eğitimde özelleştirme, işsizlik ve sürgün getirecek olan Norm Kadro Yönetmeliği, eğitim emekçilerini sokağa döktü. Kızılay'da toplanan 1000 eğitim emekçisi, norm kadro uygulamasını kabul etmeyeceklerini ve yönetmelik geri alınana kadar mücadele edeceklerini bildirdiler.
Güven Park girişinde toplanan emekçiler, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Özelleştirmeye hayır", "Norm kadroya hayır", "Sahte sendikaya hayır", "Baskı, sürgün, kıyım, işte norm", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Ankara'daki tüm okulların adları ile "Norm kadro eşittir özelleştirme", "Depremden kurtulduk, A-norm-al kadrodan kurtulamadık", "Tanka topa değil, eğitime, sağlığa bütçe", "Norm kadro işgüvencesine saldırı, özelleştirme, sürgün, kayırma demektir - İş, ekmek özgürlük", "Bunlar da bizim standartlarımız - Grevli toplusözleşmeli sendika, 500 milyon ücret, 10-30 kişiye bir öğretmen, bir dersliğe 10-30 öğrenci, 200 öğrenciye 1 yardımcı hizmetli, eğitime bütçeden yüzde 10 pay, her okula bir laboratuvar" yazılı dövizler taşıyan emekçiler, alkış ve ıslıklarla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını protesto ettiler.
Kitlesel sürgünler gündeme gelecek
Eğitim-Sen Ankara Şubeleri adına konuşan 2 No'lu Şube Başkanı Nazım Alkaya, eğitim emekçileri olarak sendikaları aracılığıyla bugüne kadar taleplerini dile getirdiklerini, eğitimin üç sacayağı olan öğretmen, veli ve öğrenci katılımının önemini anlattıklarını, ama taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Taleplerinin sürekli bürokratik, çağdışı zihniyetin engeliyle karşılaştığını, haklarını savundukları için baskı ve cezalarla karşılaştıklarını belirten Alkaya, bütün bunların eğitim emekçilerini mücadeleden alıkoyamayacağını ifade etti. Öğretmen yetiştirme politikası, öğretmen açığı, öğretmensiz okullar, boş geçen dersler, atamalarda yapılan usulsüzlüklerin sorunlarının başında geldiğine değinen Alkaya, bunun çözümünün Norm Kadro Yönetmeliği olmadığının altını çizdi. Uygulama ile Ankara'da yaklaşık 5000, Türkiye çapında 50-60 bin öğretmenin norm kadro dışı sayılarak, kitlesel sürgünlere tabi tutulacaklarını hatırlatan Alkaya, herkese zorunlu, parasız, nitelikli eğitimi savunan Eğitim-Sen'in bu haksızlığa da göz yummayacağını ilan ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı'nı uygulamadan derhal vazgeçmeye çağıran Alkaya, bu eylemin başlangıç olduğunu, Türkiye'nin her tarafından tepkilerin yükseleceğini söyledi. Eylem, BES'in bugün 13.00'te Ulus Gelirler Genel Müdürlüğü önünde yapacağı açıklamaya çağrıyla sona erdi.
www.evrensel.net