24 Mart 2000 03:00

Avukatlık için sınav şartı

Avukat olabilmek için, staj sonunda açılacak sınavı başarma zorunluluğu getiren yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Paylaş
Avukatlık için sınav şartı
Avukatlık Yasası'nda köklü değişiklik öngören yasa tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Emin Karaa başkanlığında toplanan Adalet Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, avukat olabilmek için, staj sonunda açılacak sınavı başarma zorunluluğu getiriliyor. Bu sınavlar, objektifliği sağlamak amacıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yaptırılacak. Avukatlık sınavları, bu yasanın yürürlük tarihinden sonra staja başlayan avukatlara uygulanacak. Staj süresince stajyerlere, Türkiye Barolar Birliği'nce kredi verilecek.
Alt Komisyon tarafından hazırlanan metinde 30 avukat bulunan her il merkezinde baro kurulması öngörülürken, komisyonun önceki günkü toplantısında bu sayı mevcut kanunda olduğu gibi on beşe indirilmişti. Ancak, Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine maddeyi dün tekrar ele alan komisyon, baro kurulması için gerekli avukat sayısının 30 olmasını benimsedi. Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliği'ne bildirmekle tüzel kişilik kazanacaklar ve TBB de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığı'na bildirecek.
Tasarıya göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel ve kamuya ait bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlar, avukatlara istenilen belgeleri vermekle yükümlü olacaklar. Anonim şirketler ile 50'den fazla üyesi olan yapı kooperatiflerine hukuk müşaviri bir avukat bulundurma zorunluluğu getirildi.
Avukatların aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışabilmelerine ilişkin yeni düzenlemeler benimsenirken, yabancı avukatlık ortaklıklarının uluslararası sözleşme ve uluslararası hukuk konularında baroya kayıtlı olmadan danışmanlık hizmeti verebilmelerine de olanak sağlandı. Reklam yasağı ortak avukat bürosu ve avukatlık ortaklığı için de getirildi.
Arama yasağı
Avukatlar hakkında, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturmalarının, Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılmasına ilişkin madde de kabul edildi.
Bu maddeye göre, avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamayacak. Avukatlar savunma görevlerini yerine getirmelerinden dolaylı duruşmalardan çıkarılamayacak, tutuklanamayacak, haklarında hapis veya para cezası verilemeyecek.
İzin zorunluluğu kalkıyor
Komisyonda, baro levhasındaki kaydı 20 yılı dolanlardan, bürosunu kapatan avukatların baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla avukat unvanı kullanabilmesine olanak sağlayan madde de benimsendi. Avukatlar, TBB'yi veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere giderken Adalet Bakanlığı'ndan izin almak zorunda olmayacaklar, Bakanlığa sadece bilgi verecekler.
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsalar bile avukat olamayacaklarını öngören tasarı, Türkiye Barolar Birliği'nin itiraz üzerine verdiği kararların Adalet Bakanlığı'nın onayıyla kesinleşeceğini veya bakanlığa intikal tarihinden itibaren 2 ay içinde karar verilmediği taktirde kararların onaylanmış sayılacağını da hükme bağlıyor. Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlü olacaklar. Avukatlık onuruna, meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlara disiplin cezası uygulanacak.
ÖNCEKİ HABER

İhtiras Tomurcukları

SONRAKİ HABER

Hakkari'de kurtların saldırısı sonucu 83 keçi ve koyun öldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa