24 Mart 2000 03:00

Yargı, Adalet Bakanlığı'nı haksız buldu

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın işkence izlerini gizleyen Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanı Nur Birgen'i koruma gerekçesini haksız buldu.

Paylaş
Yargı, Adalet Bakanlığı'nı haksız buldu
Serpil Kurtay
İşkence izlerini gizleyecek şekilde rapor düzenleyen Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanı Nur Birgen hakkında verdiği 6 ay meslekten men cezasının uygulanması için hukuk mücadelesi veren Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin Adalet Bakanlığı aleyhinde açtığı dava sonuçlandı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, cezayı uygulamamakta direnen Adalet Bakanlığı'nın gerekçesini haksız buldu.
Nur Birgen hakkında verilen "6 ay meslekten men cezasının uygulanamaz" olduğunu iddia etmesi üzerine TTB'nin Adalet Bakanlığı aleyhinde açtığı dava sonuçlandı. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın karar metninde, 6023 sayılı TTB Kanunu'nun 49. maddesinde "memur olsun serbest olsun Yüksek Haysiyet Divanı Kararı ile geçici olarak sanat icraindan men edilen azalar hiçbir suretle sanatlarını icra edemeyecekleri gibi hasta kabul ettikleri yerler de kapatılır. Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekcâletince münasip gorülecek yollarla ilan olunur ve tatbiki sağlanır. Sanat icrasından mani müddetince memur azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelerine halel gelmez" hükmüne yer verildiğine dikkat çekildi.
Bakanlık istediği gibi yorumladı
Adalet Bakanlığı'nın aynı maddenin son fıkrasını "memur olan üyelerin memuriyetle ilgili görevlerine halel gelmeyeceği" şeklinde yorumlayarak, cezayı uygulamadığının vurgulandığı kararda, "Anılan 49 maddenin son fıkrası, sanat icrasından men edilen memur azaların yasaklı kaldığı müddetçe özlük haklarına halel gelmemesiyle ilgili olup, bu tür bir ceza alan üyenin ceza süresince sanatını (doktorluk görevini) icra edemeyeceğinin kabulu gerekir" denildi. Mahkeme heyeti, bu durumda Birgen hakkındaki meslekten men cezasının uygulamasi gerektiğini, aksi işlemin hukuka uymadığını belirtti.
Bakanlık kimi koruyor?
13 Temmuz 1995 tarihinde Yeni Demokrasi Hareketi adlı siyasi partinin işgalinde gözaltına alınan ve işkence gören 7 kişiye sağlam raporu veren ve bu olayla ilgili yargılanan Birgen, İstanbul Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edildi. 1994 yılında Yelda Özcan'ın gördüğü işkence sonucu kulak zarının patlamasını gizlemeye çalıştığı ve 19 Aralık 1995 tarihinde gözaltına alınan Zikri Yorganlı'ya da vücudundaki işkence izlerine karşın sağlam raporu verdiği ortaya çıkan Birgen'in cezası, TTB Merkez Konseyi tarafından da 31 Mart 1998 tarihinde onaylandı. Bu arada Birgen'in görevden alınması için 21 Ağustos 1998 tarihinde Adli Tıp Kurumu'na dilekçe veren Dr. Cem Cemal İşyapan hakında da Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.
Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla soruşturma başlatan Fatih Savcılığı, İşyapan hakkında düzenlediği iddianamede, Birgen'e görevi nedeniyle hakaret edildiğini ileri sürdü. TCK'nın 482 ve 273. maddeleri gerekçe gösterilerek yargılanan İşyapan'ın 4 yıla kadar ağır hapsi istendi. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Ağar komisyonda ifade verdi
İçişleri eski Bakanı, Elazığ Bağımsız Milletvekili Mehmet Ağar, "Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu iddiasıyla" hakkında oluşturulan soruşturma komisyonuna bilgi verdi. Ağar, komisyondan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma komisyonunda kendisine yöneltilen sorulara gerekli cevapları verdiğini söyledi.
Komisyon Başkanı DSP İstanbul Milletvekili Masum Türker de, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, komisyon olarak, Mehmet Ağar'ın Yüce Divan'a gitmesini gerektiren bir konu olup olmadığını soruşturmakla görevli olduklarını söyledi. Komisyonun oluşmasında bazı istifalar olduğunu hatırlatan Türker, bunun, bu kişilerin konuyla ilgili olarak daha önce beyanda bulunmuş olmalarından kaynaklandığını bildirdi. Söz konusu soruşturma önergesini veren 55 milletvekilini temsilen dün eski milletvekilleri Cevdet Selvi, Fikri Sağlar ve Atila Sav'ı dinlediklerini belirten Türker, "Konuyla ilgili iddialarını, bilgi ve bulgularını aldık. Gerekirse yeniden bilgilerine başvuracağımızı da kendilerine ilettik" dedi. Türker, bugün de Ağar'ın, İçişleri Bakanlığı dönemine ilişkin hakkındaki suçlamalar ve üç görevli polisin merkeze alınması konusuna ilişkin görüşlerini aldıklarını ifade ederek, "Kendisi bu suçlamalar karşısında olayların nasıl cereyan ettiğini, bir kısmıyla ilişkisi olmadığını söyledi ve konuyla ilgili olarak da bazı belge ve teftiş raporlarını komisyona sunabileceğini belirtti" diye konuştu.
Komisyon Başkanı Türker, önümüzdeki hafta içinde, parlamentoda söz konusu soruşturmayla ilgili önerge görüşülürken Mehmet Ağar'ın lehinde konuşan milletveklillerinin yanı sıra, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak ile Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış'ı dinleyeceklerini bildirdi. Türker, daha sonraki hafta içinde de dönemin bürokratlarını, emniyet müdürlerini, valilerini, müsteşarlarını, adı karışan tüm emniyet teşkilatı üyelerini dinledikten sonra çalışmalarını büyük bir hızla sürdüreceklerini kaydetti.
Yeşil gündeme gelmedi
Türker, yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım'ın Ağar döneminde serbest bırakılmasına ilişkin iddianın gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine de, soruşturma fezlekesinde ve bu konuda iddiada bulunanların ifadelerinden böyle bir araştırma gereği ortaya çıkmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Ama bundan sonraki ifadelerde bu konuyu gündeme getiren olursa, bakanlık dönemiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasını gerektiren bir iddiada bulunan olursa, böyle bir konuya yoğunlaşırız. Şu anda çizilen çerçeve içinde hem iddia sahiplerinin hem de bu iddia sahiplerinin iddiasını kabul edip soruşturmasına karar veren Meclis'in görüşmeleri içinde böyle bir yönlendirme, böyle bir talep yok". Masum Türker, Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesiyle ilgili 3 polisin Ankara'ya getirilmesi olayına ilişkin soru üzerine de, "Mehmet Ağar'ın böyle bir olayı gerçekleştirdiğini, ancak bunu gerçekleştirme nedeniyle ilgili prosedürü anlattığını" söyledi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Hastanelerde zorunlu mesaiye protesto

SONRAKİ HABER

Soyer, İzmir İnsan Hakları Başkenti vizyon belgesini imzaladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa