7200 kurum SSK'ya borçlu

"İdari özerklik" adı altında sağlık ve sigorta hizmetlerinin birbirinden ayrılması ve özel sektöre devri gündeme gelen SSK'nın geldiği durumda en büyük pay prim borçları ve hükümetin bunları affetmesi.

7200 kurum SSK'ya borçlu
Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'nun açığını emeklilik yaşına bağlayadursun, SSK'nın toplam 7200 resmi ve özel sektör kuruluştan gecikme zammı dahil 835 trilyon 777 milyar 471 milyon 328 bin 99 lira tutarında prim alacağı bulunuyor. Özel sektörde 5000 kuruluş ile yaklaşık 200 KİT ve 2000 dolayındaki belediye, kuruma prim borçlarını ödemiyor.
"İdari özerklik" adı altında sağlık ve sigorta hizmetlerinin birbirinden ayrılması ve özel sektöre devri gündeme gelen SSK'nın geldiği durumda en büyük pay prim borçları ve hükümetin bunları affetmesi. Nitekim SSK'nın toplam prim alacağı 1 katrilyon liraya yaklaştı. Özel ve resmi 7200 kuruluş SSK'ya 343 trilyon 864 milyar 548 milyon 974 bin 474 lirası prim, 491 trilyon 912 milyar 922 milyon 353 bin 625 lirası gecikme zammı olmak üzere, toplam 835 trilyon 777 milyar 471 milyon 328 bin 99 lira borcu var. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, bunları dile getirmek ve çözüm aramak yerine emeklilere suçu atıyor.
Patronlara sürekli af
Patronlara sürekli olarak prim borcu affı çıkartılması nedeniyle özel sektör tam 258 trilyon 715 milyar 749 milyon 987 bin 401 lirası prim, 377 trilyon 95 milyar 920 milyon 895 bin 588 lirası gecikme zammı olmak üzere toplam 635 trilyon 811 milyar 670 milyon 882 bin 989 lira borç takmış durumda.
Devlet kurumları da özel sektörü aratmıyor. Resmi sektör kuruluşlarının 85 trilyon 148 milyar 798 milyon 987 bin 73 lirası prim, 114 trilyon 817 milyar 1 milyon 458 bin 37 lirası gecikme zammı olmak üzere toplam 199 trilyon 965 milyar 800 milyon 445 bin 110 lira tutarında kuruma borcu bulunuyor.
Resmi sektör kuruluşları arasında 200 dolayındaki KİT'in 70 trilyon 835 milyar 563 milyon 950 bin 461 lira, 2000 belediyenin 118 trilyon 303 milyar 954 milyon 296 bin 795 lira, diğer kamu kurumlarının ise 10 trilyon 826 milyar 282 milyon 197 bin 854 lira tutarında SSK'ya borcu var.
SSK yetkilileri, kurumun prim alacağı için 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasa" uyarınca her ay yüzde 6 oranında gecikme faizi uygulandığını, borçlarını taksitle ödemek isteyenlere ise her ay yüzde 4 oranında tecil faizi uygulandığını bildirdiler.
Yetkililer, prim borcunu ödemeyen kişi ve kurumlar için 1994 yılından bu yana toplam 1 milyon haciz işlemi uygulandığını belirterek, yine kuruma borcunu ödemeyen yaklaşık 100 bin kişi ve kurumun telefonunun da haciz yoluyla görüşmeye kapattırıldığını kaydettiler.
www.evrensel.net