17 Mart 2000 03:00

Kardeşlik ve dayanışma için

   Newroz çağrısı

Paylaş
Kardeşlik ve dayanışma için Newroz çağrısı
Mehmet Aslanoğlu
Tek Gıda-İş 1 No'lu, Tes-İş 2 No'lu ve Petrol-İş Diyarbakır Şube başkanları, bu yılki Newroz kutlamalarının bu yıl yapılacak kutlamaların Kürt ve Türk emekçilerin IMF dayatmalarına, özelleştirmelere ve hak gasplarına ve Kürtlerin en demokratik taleplerine yapılan saldırılara karşı birlikte bir karşı koyuşun vesilesi olması gerektiğini vurguladılar. Newroz'un ezilen tüm Ortadoğu halkları tarafından asırlardır "sömürü ve zulme başkaldırı günü" olarak kutlandığını hatırlatan sendika başkanları, işçi sınıfının "Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü" olan 1 Mayıs'a da aynı coşkuyla hazırlanılması gerektiğini dile getirdiler. İşçi sendikaları, Diyarbakır Demokrasi Platformu tarafından sendika genel merkezlerine, siyasi partilere, aydın ve yazarlara yapılan "Newroz'u Diyarbakır'da kutlayalım" çağrısına bu anlamda olumlu yanıt verilmesi gerektiğini söylediler.
'Yumuşamadan bahsedilemez'
Tek Gıda-İş Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Arif Akkaya, Newroz'un asırlardır Ortadoğu'nun ezilen halkları ve Türki Cumhuriyetler'de kutlandığını belirterek, bugünün zulme ve sömürüye başkaldırı günü olduğunu hatırlattı. Akkaya, Newroz'un bu içeriğine uygun bir şekilde kutlanması gerektiğini belirterek, şu an bir barış ve yumuşama sürecinden bahsedilemeyeceğini söyledi. "Bölgede siyasi partilere, sendikalara ve halka karşı operasyonlar yapılmadığı, binaların basılmadığı, OHAL'in kaldırılıp insanlar üzerindeki antidemokratik baskıların son bulduğu, seçilmiş belediye başkanlarının hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmadığı, sendikal faaliyetlerin engellenmediği, örgütlenme özgürlüğünün sağlandığı ve demokratikleşme yönünde ciddi adımlar atılmaya başlandığı zaman bir barış sürecine girildiğinden, bir yumuşamadan bahsedilebilir" diyen Akkaya, bunlar olmadan barış ve yumuşamadan bahsetmenin kendi kendini kandırmak olacağını kaydetti.
1 Mayıs'ta pekişmeli
Akkaya, Demokrasi Platformu'nun Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK genel merkezlerine yapılan Newroz'u Diyarbakır'da kutlayalım çağrısının olumlu yanıtlanmasının Kürt emekçilerinin bu kadar baskı altında tutulduğu ve KİT'lerin özel sermayeye peşkeş çekildiği bir dönemde şovenizmin kırılmasına ve halkların kardeşliğini güçlendirecek bir mesaj olacağına inandığını söyledi. Newroz'dan sonra 1 Mayıs'ın geldiğini belirten Akkaya bu bayramda da Newroz'un coşkusu ve halkların kardeşliğine yaptığı vurgunun pekişmesi gerektiğini söyledi.
Newroz ortak mücadelenin basamağı
Tes-İş 2 No'lu Şube Başkanı Halil Cebir Karacadağlı da, Newroz'un Kürtler tarafından baskıya, sömürüye ve ırkçılığa bir tepki olarak kutlandığını belirterek, sendikacıların, siyasi parti temsilcilerinin ve aydınların Newroz'da Diyarbakır halkıyla beraber olmasının Türk ve Kürtlere güven aşılayacağını ve kardeşlik bağlarını pekiştireceğini söyledi. Türklerin Kürtlere, Kürtlerin de Türklere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Karacadağlı, Newroz'un Kürt ve Türk emekçiler tarafından ülkenin her yerinde IMF dayatmalarına, şu an gündemde olan özelleştirme peşkeşine ve Kürt halkının en demokratik haklarına yapılan saldırılara karşı ortak mücadelenin bir basamağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Ülkede yoğun bir özelleştirme saldırısının olduğuna değinen Karacadağlı, Telekom'un, enerji sektörünün ve TÜPRAŞ'ın özel sermayeye peşkeş çekilmek istendiğini, bunun son örneğinin POAŞ'ta görüldüğünü söyledi. TEDAŞ'ın apar topar elden çıkarılmak istendiğine vurgu yapan Karacadağlı, AKTAŞ'tan 150 işçinin ÇEAŞ'tan ise 800-900 işçinin özelleştirme nedeniyle işten atıldığını hatırlatarak bu saldırılara karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
Sendikalar Diyarbakır'a gelmeli
Petrol-İş Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sait Kaya da Newroz'un tüm Ortadoğu halkları tarafından kutlanmasına rağmen son yıllarda Kürtler tarafından zulme, sömürüye karşı başkaldırı günü ve bu ülkede eşit haklarla birlikte yaşayabilme ve kendini kabul ettirebilme mücadelesi haline dönüştüğünü söyledi. Demokrasi Platformu'nun sendikalara, siyasi partilere ve aydınlara yaptığı çağrıya değinen Kaya, bunun iki halkın ortak mücadelesi için olumlu bir adım olduğunu ve bu çağrıya başta sendikaların cevap vermesi ve Newroz'da Diyarbakır halkıyla dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.
ÖNCEKİ HABER

Üç Oscar adayı film beyazperdede

SONRAKİ HABER

Dilovası’nda iş kazası: Forktliftin altında kalan işçi yaralandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa