Sosyal hizmet emekçileri

   Ankara'ya yürüyecek

Sosyal hizmet emekçileri
   Ankara'ya yürüyecek
Korunmaya ve bakıma muhtaç insanların ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan sorunlarının giderilmesi, gereksinimlerinin karşılanması ve yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi hedefiyle kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), çalışanlarıyla birlikte korunmaya muhtaç hale geldi. SHÇEK'te çalışan sosyal hizmet emekçileri sorunlarının düzeltilmesi talebiyle, ülkenin dört bir tarafından 24 Mart'ta Ankara'ya yürüyecek. Çalışanlar 'sosyal hizmete muhtaç'
SHÇEK'in sorunlarının yanı sıra, "sosyal hizmet tazminatı"nın katsayıya bağlanarak çıkarılması talebiyle Ankara'da SHÇEK önünde basın açıklaması yapacak olan SES üyesi sosyal hizmet emekçileri, çalışma koşullarının ağırlığından, farklı ücret politikalarından, siyasi, dar grupçu, kayırmacı yönetim anlayışından kaynaklanan sorunlarından dolayı kendilerinin "sosyal hizmete" muhtaç hale geldiklerini vurguluyorlar.
SES MYK'sı SHÇEK'ten sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici ile yaptıkları görüşmelerdeki olumlu yaklaşımlara rağmen sorunların çözümü için adım atılmadığını belirterek, 24 Mart'ta Ankara'ya yürüyüş kararı aldı. Sosyal hizmet emekçileri, Melih Gökçek'in genel müdür olduğu dönemde başlayan, Refahyol döneminde katmerlenen ve kurumun iç yapısını ağır tahribata uğratan uygulamaların, sonraki dönemlerde gelenekselleştiğine dikkat çekerek, her iktidar değişikliği ile kurumun yapısının altüst edildiğini dile getiriyorlar. "Toplumun en duyarlı, en sorunlu kesimlerine hizmet vermesi gereken kurumun, her türlü bilimsel yaklaşımdan, meslek etiklerinden hızla uzaklaşarak, sorun çözen değil, sorun üreten bir konuma geldiği" tespitini yapan SES MYK'sı ise bu durumun hizmetten yararlanan ve hizmet veren tüm vatandaşların aleyhine olduğuna vurgu yapıyor.
SHÇEK çalışanları kurumdaki SES üyelerine yönelik baskı ve sürgünlerin, çalışanlar arasında uygulanan çifte standart ve kayırmacı tutumların, kurumdaki dar grupçu yönetim anlayışından kaynaklandığını, bu durumun da iş barışını bozduğunu ifade ederek, ilgili bakanlığın da duruma müdahale etmediği için aynı anlayışın sorumlusu olduğuna dikkat çekiyorlar.
www.evrensel.net