Fotoğraf: Evrensel

KESK rutin dışına çıkmıyor

KESK, sahte sendika yasa tasarısına karşı işyerlerinde oturma, basın açıklaması ve Ankara yürüyüşü gibi eylem kararları aldı.

KESK rutin dışına çıkmıyor
Şahin Bayar
Grev ve toplusözleşme hakkını yok sayan sahte sendika yasa tasarısına karşı nasıl bir tavrın sergileneceğini netleştirmek üzere geçtimiz hafta sonu toplanan KESK Genel Yürütme Kurulu (GYK), yine işyerlerinde oturma, basın açıklaması, bölge ve komisyonda yer alan milletvekillerine faks çekme ve Ankara yürüyüşü gibi 'rutin' eylem kararları aldı. Toplantıda tartışılan işbırakma eylemi ve tarzı ise muğlak bırakıldı.
GYK üyeleri kaygılı
Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda bayramdan sonra ele alınmak üzere beklemeye alınan 'sahte sendika yasa tasarısı', Petrol-İş Sendikası İstanbul Şubesi'nde geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve bir gün süren KESK GYK toplantısında ele alındı. GYK üyeleri tarafından "Olumlu geçtiğini söylemek zor" ifadesiyle değerlendirilen toplantıda, daha önce de sıkça dile getirilen "Taban hazır değil" söylemi yerine bu sefer, "Tabanın durumu budur. Değerlendirmelerimizi bunun üzerinden yapalım" şeklinde ifadelerin kullandığı dile getirildi. GYK üyeleri, hükümetin yasa tasarısını Meclis'ten ansızın geçirebileceği ve müdahale etmekte geç kalınacağı yönündeki kaygılarını dile getirdiler.
İşbırakma eylemi muğlak
Toplantıda GYK üyeleri tarafından dile getirilen, yasa tasarısının Meclis'e gelmesi halinde işbırakma eylemi yapılması önerisinin tartışma yarattığı öğrenilirken, KESK yönetimine hakim anlayışın ise lobi çalışmaları ve kadro eylemleri önerdiği dile getirildi. Kitleye dayanan bir hattın izlenmesi ve eylemlerin işyerlerinden başlayarak örgütlenmesi önerisini getiren GYK üyelerinin işbırakma önerisi toplantı sonunda, "Biz Ankara'ya yürüyüş sırasında, birkaç yüz bin kişi ile eylem yaparsak bu da bir nevi işbırakmadır. İşbırakmaları bu bağlamda ele almalıyız, bu bağlamda değerlendirmeliyiz" denilerek muğlak bırakıldı.
MYK netleştirecek
Toplantıda kamu emekçilerinin karşı koyuşlarına rağmen yasa tasarı maddelerinin Meclis'ten geçmesi halinde GYK'nın olağanüstü toplanacağı ve yeni eylem kararlarının alınacağı dile getirildi.
KESK GYK'sında alınan kararların MYK toplantısında netleştirilip tabana duyurulması bekleniyor.
www.evrensel.net