Bayram bizim neyimize

Sağlık emekçileri, IMF direktifleri ile sefalet ücretine mahkûm edildikleri bir ortamda, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamanın anlamsızlığını dile getiriyorlar.

Bayram bizim neyimize
Özlem Albayrak
İlk kez 1919 yılında kutlanmaya başlayan 14 Mart Tıp Bayramı, 2000 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi sağlık sisteminin sorunları altında bayram olmaktan çıkmış durumda. Sağlık emekçileri, genel olarak sağlıksızlığın egemen olduğu bir ülkede tıp bayramı kutlamanın anlamsızlığına vurgu yaparak, sorunların çözümü için öneriler geliştiriyorlar. Sağlık sisteminin ve emekçilerinin sorunları ile 14 Mart Tıp Bayramı konusunda SES Genel Başkanı Cevher Tosun ile görüştük.
14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayabiliyor musunuz?
Özelleştirme politikaları sayesinde sağlık sistemi sorunlar yumağı içinde. Yatırımların yapılmaması, ihtiyaçların karşılanmaması hizmeti sunan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarını çıkmaza soktu. Bütçeden sağlığa daha çok pay ayırmak yerine umut özelleştirme uygulamalarına bağlandı. 90 bin sağlık personeli açığı kapatılmayarak hastane kuyruklarını azaltmak propagandasıyla, yetersiz olan sağlık personeli vardiyalı-gönüllü çalışma uygulamayları ile hizmet sürdürülmek isteniyor. Bu durum doğal olarak bizlerin iş yükümüzü fazlalaştırıyor. Bizler azalan sağlık personeline karşın artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayız. Özlük sorunlarımız çözülmek yerine yeni uygulamalarla var olanlar yok edilmek isteniyor. Bütün bunlara karşın halkımıza duyduğumuz sorumluluk ile en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışırken, kadrolaşma, hak arama mücadelemizin arkasından cezalandırma ve sürgün politikaları uygulanarak iş barışı bozuluyor. Hayali enflasyonlarla belirlenen yüzde 15'lik ücretle de sefalet koşullarında yaşamaya mahkûm edildik.
Bu ortamda bayram kutlamak çok anlamlı değil. Verdiği hizmetten doyuma ulaşamayan aldığı ücretle de insanca yaşanılamayan koşullarda bulunan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri örgütleri olarak Tıp Bayramı olan 14 Mart'ı Sağlık Haftası olarak iki yıldır etkinlikler ve sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi duyurmak üzere değerlendiriyoruz.
Sağlık sisteminin temel sorunları neler?
TBMM'nin sağlık giderleri 36 milyon dolar iken 65 milyonun sağlığı için bütçeden yüzde 2.3 pay ayrılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Uluslararası sağlık örgütleri bizim gibi ülkelere bütçeden yüzde 10 ayrılmasını öneriyor. Politikacılar ise sağlığa ayrılan payı artırmak yerine halkın cebine göz dikiyorlar.
90 bin kadro açığı var. Bu sorunu gidermek içinse özlük haklarımızı yok eden sözleşmeli, çakılı sözleşmeli, taşeron sağlık personeli istihdam edildi. Yani sorunu emekçilerin haklarını kırpmak için kullandılar. Bu uygulamalara gösterdiğimiz tepki sonucu çakılı sözleşmelilere kadro hakkını aldık. Ancak altı ay olmasına rağmen bu arkadaşlarımıza hâlâ kadro verilmedi. Bu kadrolar arkadaşlarımızın hakkıdır. Verilmediği takdirde örgütlü gücümüzü harekete geçireceğimiz bilinmelidir.
Sorunun çözümü, sorunu yaşayanların örgütlü mücadelesinden geçiyor. Sendikamız 10 yıllık mücadelesinde birçok kazanımlar elde etmiştir. Bizim sorunlarımız ancak sağlıklı sağlık politikaları uygulandığında çözülecektir.
SES'in önerileri
 • Bütçeden silahlanmaya, rantiyeye ve faize değil sağlığa ve yatırıma pay ayrılmalıdır.
 • Herkese eşit, ücretsiz, yeterli sağlık hizmeti için gerekli altyapı ve kaynak sağlanmalıdır.
 • 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasasının temel örgütlenme ilkeleri yaşama geçirilmelidir.
 • Sağlık sunumunun planlanması, örgütlenmesi, finansmanıyla tam süre çalışma uygulaması başlatılmalıdır.
 • Kadro istihdamı yapılarak işsiz sağlıkçılar ve sözleşmeli personel kadroya alınarak taşeronlaştırma, fazla ve yoğun çalışmaya son verilmeli. Vardiya, gönüllü çalışma, döner sermaye, sür-time uygulamaları kaldırılmalıdır.
 • Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen kadroları verilmeyen SSK'daki çakılı sözleşmeli personel derhal kadroya alınmalıdır.
 • Özel sağlık sektörüne çeşitli yollarla verilen teşviklere son verilmeli, kaynaklar kamu sağlık kurumlarına aktarılarak özelleştirmeler durdurulmalıdır.
 • Sağlık personeli ek göstergeleri ile aynı statüde bulunan diğer kamu kuruluşlarında çalışanların ek göstergeleri arasındaki adaletsizlik gederilmelidir.
 • Nöbet ücretleri, günlük çalışma saat ücretinin en az üç katı olmalıdır.
 • Sağlık alanında planlama sunum ve yönetim dahil idari işleyişin her aşaması demokratikleştirilmeli, SES her aşamada söz sahibi olmalıdır. src=/resim/b1.gif width=5>
  Başa dön


  Bıçak kemiği parçalamak üzere!
  İstanbul Tabip Odası'nda yapılan basın toplantısında; sağlık çalışanlarının sorunları çözülmedikçe, hükümetin sağlık programlarının başarılı olmayacağı belirtilerek, sağlık haftası programı aktarıldı. 786 doktorun yanıtladığı anket sonuçlarının da açıklandığı toplantıda geçim kaygısı duymadan, siyasi ve idari baskı görmeden mesleğini icra edebilmenin hekimin hakları olduğu savunuldu.
  Batılı anlamda ilk tıp okulunun açılmasının tarihi olması nedeniyle sağlık haftası olarak ilan edilen 14 Mart'ı içine alan hafta, "sağlık haftası" olarak kutlanmıyor.
  Dün saat 12.00'de İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısında, bayram nedeniyle 20-26 Mart tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenecek olan etkinlikler kamuoyuna duyuruldu.
  Hekimlerin hakları bir kez daha anlatıldı ve bayram nedeniyle 20-26 Mart tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenecek olan etkinlikler açıklandı. Anket sonuçlarında hekimlerin, kendilerini etkileyen en olumsuz koşullar sıralamasında birinci sıraya yüzde 94 ile düşük ücretleri, ikinci sıraya yüzde 69'la çalışma ortamının kalitesizliğini, üçüncü sıraya da yüzde 66 ile mesleki doyumsuzluğu koyduklarının belirtildiği açıklamada, anketlerin sonucunda hekimlerin sık sık hastalanabilecekleri gerçeğinin ortaya çıktığını ifade etti. Hekimlerin kendi söküklerini dikemeyen terzi konumuna geldiklerinin de ifade edildiği toplantıda, hekimler için sorunların çekilmez bir noktaya geldiği ve bıçağın kemiği parçalamak üzere olduğu da vurgulandı.
  Sağlık haftası etkinlikleri
  Hekim haklarının okunmasından sonra da 14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri Takvimi açıklandı. Bayram tatili nedeniyle 20 Mart'ta başlayacak olan haftanın ilk etkinliği 14 Mart'ta Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koymak olacak. Hafta kapsamında 20 Mart'ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda "Türkiye'de ve Yunanistan'da Sağlık ve Hekimlik Sorunları" başlıklı bir panel, 24 Mart'ta Okmeydanı SSK'da "SSK'da Neler Oluyor?" başlıklı bir forum, 26 Mart'ta da İstanbul Tabip Odası Ağaç Dikim Şenliği yapılacak.
  www.evrensel.net