Fotoğraf: AA

Baskıyla çalıştırılıyoruz

14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken, sağlık emekçileri de yaptıkları eylemlerle sorunlarını dile getirmeye devam ediyor.

Baskıyla çalıştırılıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SSK Genel Müdürlüğü tarafından SSK hastanelerinde başlatılan "gönüllü çalışma" uygulaması, sağlık emekçilerinin tepkisine neden oluyor. Sağlık emekçileri, gönüllü olmadıkları halde, 12-13 saat çalışmaya zorlandıklarını belirterek, uygulamanın haklarının gasp edilmesi anlamına geldiğini dile getirdiler.
SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, İstanbul Tabip Odası ve SES üyeleri tarafından, dün sabah erken saatlerde düzenlenen basın açıklamasıyla "gönüllü çalışma" uygulaması protesto edildi. Eylemde SES adına konuşan Çimen Yılmazcan, IMF patentli politikalar sonucunda kamu sağlık kurumlarının hızla uçuruma süreklendiğini belirterek, bütçeden sağlığa ayrılan payın her yıl azaldığına dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ise sağlık emekçilerini, 'gönüllü çalışma' adı altında zorla çalıştırarak, sorunları çözmeye çalıştığını belirten Yılmazcan, "SSK Okmeydanı Hastanesi çalışanları olarak bu uygulamanın sağlık hizmetlerinde yaşanılan tıkanıklığı hiçbir şekilde çözemeyeceğini ve bu çalışmaya 'gönüllü' olmadığımızı hastane yönetimine, bölge müdürüne ve kamuoyuna duyurmuştuk" dedi.
Anayasa'ya aykırı
Uygulamanın 'gönüllü' yok ise gerekli durumlarda 'zorunlu' görevlendirmeye imkân tanıdığını belirten Yılmazcan, "Bu zorunluluk başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere bütün yasal mevzuata aykırıdır. Genelge çalışma süremizi artırmaktadır. Bu durum açıkça angaryadır. Oysa angarya Anayasa'ya aykırıdır" diye konuştu.
Hastanenin daha verimli çalışması için önce personel açığının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmazcan, "Tam kapasite ile çalıştırılmalı, herkesin ulaşabileciği eşit-etkin-ücretsiz sağlık hizmeti sunulmalıdır" dedi. Yılmazcan, uygulamanın sağlık emekçilerinin sürdükleri grevli, toplusözleşmeli sendikal mücadeleyi de engelleyeceğini ve iş barışını bozacağını söyledi.
Uygulamadan vazgeçilsin
Bakan Okuyan, SSK Bölge Müdürü Dr. Hikmet Çevik, SSK Okmeydanı Hastanesi Başhekimi Dr. Elvin Dinç ve uygulamanın koordinasyonluğunu yapan Dr. İrfan Gökçay'ı söz konusu uygulamadan vazgeçmeye çağıran Yılmazcan, "Mücadelemiz insanca yaşam, haklarımıza, onurumuza, geleceğimize ve sağlık hakkına sahip çıkma mücadelesidir" dedi. İstanbul Tabip Odası adına ise Dr. Osman Öztürk konuştu. SSK İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü ve hastane yönetiminin çalışanların ortak iradesini yansıtan isteklerin tam aksi bir tavrı sürdürdüğünü belirterek, "Hekimler ve diğer sağlık çalışanları 'gönüllü' olmadıkları halde, uygulamaya katılmaya ve günde 12-13 saat çalışmaya zorlanmaktadır" diye konuştu.
Eylemler sürecek
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Yürütmesi'nden Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ali Akdağ da yaptığı konuşmada, hükümetin SSK'ya bakışını eleştirerek, önümüzdeki günlerde SSK Okmeydanı Hastanesi'nde 24 saatlik oturma eylemi yapacaklarını hatırlattı. Eylem sırasında, "Çalışanlar burada, bakan nerede", "Tehditkâr yönetim istemiyoruz" sloganları atıldı.
www.evrensel.net