11 Mart 2000 03:00

Yalova Danıştay kararlarını takmıyor

Devlet Bakanı Yüksel Yalova, özelleştirmelerin yasalara değil, yasaların özelleştirmelere uydurulacağını söyledi.

Paylaş
Yalova Danıştay kararlarını takmıyor
Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Danıştay'ın bazı enerji ihalelerini iptal etmesiyle ilgili kararının başta POAŞ olmak üzere özelleştirme çalışmalarını etkilemeyeceğini öne sürdü. Yalova, Düzce'de gazetecilerin, Danıştay'ın bazı enerji ihalelerini iptal etmesi ile ilgili kararı hakkındaki sorularını yanıtladı. Danıştay kararına şaşırmadığını söyleyen Yalova, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve yüksek yargı organlarının verdiği kararı tartışmayacağını söyledi. Ancak Yalova, Danıştay'ın bu kararının özelleştirme işlemleriyle hiçbir ilgisinin kurulamayacağını söyledi.
Danıştay'ın, RTÜK'ün ilgili maddelerini gerekçe göstermesinin hatırlatılması üzerine Yalova, özelleştirmelerin yasalara değil, yasaların özelleştirmelere uydurulacağını söyledi. Yalova, "hukukçu kimliğimle söylüyorum, Danıştay'ın, RTÜK'ün ilgili maddelerini gerekçe göstermesi mevcut bir pozitif hukuk normuna dayanmaktadır. Şimdi yapılması gereken, gerekçe olarak ortaya sürülen hukuk normunun iptal gerekçesi olmayacak bir şekle dönüştürülmesidir" dedi.
'POAŞ'ı etkilemez'
Yalova, POAŞ'ın satışıyla ilgili olarak da, "Enerji ihalelerindeki konu ile bu konu tamamen farklıdır. POAŞ özel hukuk kurallarına dayalı basit bir satış sözleşmesidir. Dolayısıyla kategori farkı vardır" diye konuştu. Özelleştirme işlemi ve POAŞ'ın Danıştay kararından etkilenmesi için en küçük bir ihtimal dahi bulunmadığını öne süren Yalova, POAŞ'ın bir satış sözleşmesi olduğunu, enerji ihalelerinin ise idari sözleşme olduğunu söyledi. Yalova, bir başka soru üzerine, TBMM'nin tahkime uyum kanunları çıkarması gerektiğini belirterek, "Danıştay kararı özelleştirme çalışmalarını etkilemez" dedi.
Danıştay'dan enerji ihalelerine iptal
Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar Kurulu'nun 3 ayrı bölgede elektrik dağıtım ve ticaretinin yapılmasına ilişkin görevlendirme kararlarını iptal etti. Alınan bilgiye göre, Danıştay 10. Dairesi, İstanbul ili Trakya yakasında İSEDAŞ'ın 30 yıl süreyle elektrik dağıtım ve ticareti yapmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi, iptal istemini esastan sonuçlandırdı.
Daire, İSEDAŞ'ın hissedarları arasında bulunan Doğan Holding, Çukurova Holding, Adilbey Holding, Demir Toprak AŞ, Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ'den kurulduğu, bu şirketin hissedarlarının DTV Haber ve Görsel Yay. AŞ unvanıyla kuruluşun RTÜK Yasası'ndaki 29. madde uyarınca devlete karşı bir taahhüt işini kabul edemeyecek oranda yüzde 10'dan fazla hisseye sahip olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.
10. Daire, aynı gerekçelerle Süzer Holding'in kazandığı Soma A-B Termik Santral İşletme Hakkı Devri ile Avrupa ve Amerika Holding-Korona Grubu'nun kazandığı Çatalağzı B Termik Santral İşletme Hakkı Devrine ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını iptal etti.
Genel kurul ne demişti?
Danıştay 10. Dairesi, daha önce 29 ayrı bölgeye ilişkin Bakanlar Kurulu'nun görevlendirme kararlarına karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Bu kararlara karşı Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı itirazları görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10. Daire'nin verdiği yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları kaldırmıştı.
Genel kurulun kararında RTÜK Yasası'ndaki yüzde 10 payın görevlendirilen şirketin tüzel kişiliğinin toplam olarak herhangi bir yayın kuruluşunda yüzde 10 veya daha fazla bir paya sahip olup olmadığına bakılması gerektiğine işaret etmişti.
Genel kurul, söz konusu görevlendirme kararlarındaki şirketlerin tüzel kişilik olarak herhangi bir yayın kuruluşunda yüzde 10'dan fazla paya sahip olmadığı gerekçesiyle Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarını kaldırmıştı. Danıştay 10. Dairesi'nin son verdiği bu iptal kararlarının temyiz istemini de genel kurul karara bağlayacak. Genel kurul, daha önceki görüşü doğrultusunda karar verirse, dairenin esastan verdiği iptal kararlarının da bozulması bekleniyor.
ÖNCEKİ HABER

Enerji taşeronluğu

SONRAKİ HABER

Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa