Hükümet özelleştirmede tez canlı

IMF'nin ve Dünya Bankası'nın her fırsatta dile getirdiği 'Özelleştirme hızlandırılsın, yoksa kredi vermeyiz' tehdidi, hükümet üzerinde etkili oluyor.

Hükümet özelleştirmede tez canlı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bugünden itibaren gazetelere verdiği ilanlarla, 6 şirketteki kamu payı ile 2 kuruluşa ait 9 işletmenin özelleştirilmesi için ihaleye çıktı. Aralarında Karadeniz Bakır İşletmeleri, SEKA, Tümosan ve EBK gibi kuruluşların yer aldığı, gıda sektöründen madenciliğe uzanan birçok sektörde yer alan 6 şirketteki kamu payı ile 2 kuruluşa ait 9 işletmenin özelleştirilmesi için ilanlarla ihale açılıyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, belirlenen şirketlerdeki kamu hisseleri ile işletmeleri, blok satış/varlık satışı suretiyle özelleştirilecek. İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. Satışa konu şirket hissesi veya işletmelerden birine teklif verilebileceği gibi, birden fazla şirket hissesi veya işletme için de ayrı teklif verilebilecek. Teklifler, ABD Doları cinsinden peşin veya vadeli olarak verilebilecek. Vadeli teklifler en çok 3 yıl vadeli olacak. Bu durumda, toplam satış bedelinin asgari yüzde 25'i sözleşme tarihinde peşin, kalan yüzde 75'i 3 yılda eşit taksitlerle ve her yıl için kalan borç üzerinden ödeme tarihi itibariyle hesaplanacak faizleriyle birlikte ABD Doları cinsinden ödenebilecek. İhaleye katılabilmek için, ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanı alınması zorunlu bulunuyor. Teklifler, ihale şartları belgesi ve tanıtım dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak.
www.evrensel.net