06 Mart 2000 03:00

EMEP program ve tüzüğünde değişiklik

Emeğin Partisi dün toplanan 2. Genel Kongresi'nde tüzük ve programında da değişiklik yaptı. Değişiklikler, Genel Yönetim Kurulu üye sayısını da 30'dan 45'e çıkardı.

Paylaş
EMEP program ve tüzüğünde değişiklik
Emeğin Partisi dün toplanan 2'inci Genel Kongresi'nde tüzük ve programında da değişiklik yaptı. Tüzüğün 18'inci maddesinde yapılan değişiklikle, "partinin büyümesine paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak" amacıyla Genel Yönetim Kurulu üye sayısı 30'dan 45'e çıkarıldı.
"Partinin bir çevre örgütlenmesi olarak kavranması eğiliminin tamamen mahkûm edilmesi" amacıyla da tüzüğün "Üyelerin Hak ve Görevleri" başlıklı 7'inci maddesinde değişiklik yapan EMEP, üye olmaya "bir parti görevi üstlenmeyi kabul etme" koşulu getirdi. Değişikliğe gerekçe olarak "organ çalışmasına dayalı bir parti örgütlenmesine vurgu yapılmasıyla, parti üyeliği tanımının bir üst düzeyde yenilenmesi" gösterildi. Ayrıca tüzüğün 23 ve 27'inci maddelerinde de değişiklik yapılarak, İl Yönetim Kurulu'na ve İlçe Yönetim Kurulu'na kendi içlerinden birer sekreter seçmeleri ifadesi eklendi.
Partinin programında da "bazı konulara vurgu yapılması ve günümüzün ihtiyaçlarını da net olarak karşılamak üzere geliştirilmesi" amacıyla değişiklikler yapıldı. Programın "Birinci Bölüm"ünün sonuna "sosyalizmin geçersizleştiği" ya da 'yeni' sosyalizm arayışlarına ihtiyaç olduğu" iddiaları karşısında, kapitalizmin çürümüşlüğü, sosyalizmin kaçınılmazlığı ve insanlığın kurtuluşunun tek yolu olduğu" ibaresi eklendi.
"İkinci Bölüm"de; "a) Emperyalizmin bağımsızlık ve demokrasinin başlıca düşmanı olduğuna ve bugünkü küreselleşme saldırısının belli başlı yönlerine; b) Küreselleşme saldırganlığının uluslararası burjuvazinin istisnasız bütün akımlarının genel eğilimi ve Birleşmiş Milletler, NATO, AB, IMF, DTÖ gibi emperyalist kuruluşların bu saldırganlığın araçları, ve işbirlikçi egemenlerin ise bu saldırganlığın aleti ve suç ortağı oldukları; c) AB ya da herhangi başka emperyalizm odağından demokrasi ya da ulusal hakların onaylanmasına dair beklentilerin yalnızca bir hayal olduğu ve işçi ve emekçilerin emperyalizmi ve gericiliği hedefleyen mücadelesinin bağımsızlık ve demokrasiyi kazanmanın tek yolu olduğu" değerlendirmeleri eklendi.
"Beşinci Bölüm"ün "I. Maddesi"ne; "Emperyalizm ve gericilik üzerine beklentiler yayarak işçi sınıfı ve emekçileri bölen, dolayısıyla sermaye egemenliğini güçlendiren uzlaşmacı parti ve grupların mahkûm edilmesi" ibaresi eklenirken, "II. Maddesi"nin özel olarak enternasyonalizme ilişkin olarak yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.
"Beşinci Bölüm"de ayrıca, "fabrika ve işyerlerinde parti örgütlenmesinin bir işçi partisi olmanın koşulu olduğu" vurgusu yapıldı. "Altıncı Bölüm"ün "vaatçi bir parti" görüntüsü verdiği ifade edilen "Demokratik halk iktidarı aşağıda belirtilen önlemleri alacaktır" biçiminde yazılan taleplerin, "EMEP işçi ve emekçileri ve ezilen milyonları, aşağıdaki talepler için mücadeleye çağırır" biçimindeki düzenlemeye uygun hale getirilmesi de karar altına alındı.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Başkaldırımız hiç bitmeyecek

SONRAKİ HABER

Çocuğuna cinsel istismardan yargılanan erkek, öldürdüğü eşini suçladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa