Ücretsiz ve yeterli sağlık için

   'Beyaz Yürüyüş'

Ücretsiz ve yeterli sağlık için
   'Beyaz Yürüyüş'
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), herkese ücretsiz ve yeterli sağlık hizmeti talebiyle başlattığı eylem programını hayata geçiriyor. Önceki gün birçok hastanede gerçekleştirilen eylemlerde, sağlık ve sigorta hizmetlerini tamamen paralı hale getirmeye yönelik hazırlanan yeni yasa tasarıları protesto edildi. Sağlık emekçilerinin eylemleri 10 Mart'ta yapılan yürüyüşlerle devam edecek.
SES Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de yıllardır uygulanan IMF patentli politikalar sonucunda kamu sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının hızla uçuruma sürüklendiği ifade edildi. Açıklamada, sağlık hizmetinden eşit ve yeterli yararlanma hakkının Anasayal bir güvence olduğuna dikkat çekilerek, bu yasal güvencenin sağlık merkezlerinin paralı hale getirilmesi ve özelleştirmeler sonucunda ortadan kaldırılmak istendiği belirtildi.
Açıklamada, şimdilik ücretsiz gibi görünen sağlık hizmetlerinin de zamanla paralı hale getirileceğine vurgu yapılarak, "Yıllardır; koruyucu sağlık hizmetlerine, gerekli yatırım ve donanım yapılarak pahallı sağlık hizmetinden vazgeçilmesi, kıt kaynakların daha akıllıca ve verimli kullanılması ve yeterli sağlık personelinin alınması gerektiği tarafımızdan ifade edilmektedir" denildi.
Bütün bu sorunların çözümü için Merkezi Temsilciler Kurulu'nun bir dizi eylem kararı aldığı belirtilen açıklamada, amaçlarının sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve hizmet alan diğer kesimlerle birleşmek olduğu ifade edildi.
SES tarafından mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek eylemler şöyle:
10 Mart: Sağlıkta özelleştirme uygulamalarına, baskı ve sürgünlere karşı işyerlerinin demokratikleştirilmesi talepleriyle bütün il müdürlüklerine "Beyaz Yürüyüş" gerçekleştirilecek.
22 Mart: Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapılacak.
24 Mart: SHÇEK Genel Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması düzenlenecek.
Özelleştirmeye hayır
Bu arada SES üyesi sağlık emekçileri, işyerlerinde yaptıkları çeşitli eylemlerle taleplerini dile getiriyor. SES İzmir Şubesi üyeleri, SSK Tepecik Hastanesi'nde yaptıkları basın açıklamasıyla sosyal güvenlikle ilgili olarak çıkarılmak istenen yasaları protesto ettiler. SES İzmir Şubesi Başkanı Mevlüt Ülgen, emekliliği düzenleyen yasayla, emekliliğin olanaksız hale getirildiğini belirterek, "Şimdi de Bakanlar Kurulu'na sunulan SSK Başkanlığı, sosyal güvenlik kurumu ve İş-Kur yasa taslakları ile hazırlıkları yapılan özel sigorta fonu yasa taslağı geliyor. Ardından yapılacak düzenlemelerle SSK sağlık kuruluşları özelleştirilecek ve kâr ilişkileri ile yönetilecek" dedi. Sağlık çalışanları, alkışlı protesto eyleminde bulunduktan sonra dağıldılar.
Manisa'da da "Özelleştirmeye Hayır" eylemi düzenledi. Moris Şinasi Çocuk Hastanesi bahçesindeki eylemde konuşan SES Şube Başkanı Zeynel Kaplan, hastanelerin özelleştirilmek istenmesinin yanında, yeni personel rejim yasası ile zorunlu mesaileri de protesto ettiklerini belirtti. Kaplan, binlerce işsiz sağlık elemanı olmasına karşın, kadrolu personel açığının sürdüğünü ifade ederek şöyle devam etti: "Şimdilik SSK'larda pilot bölgelerde uygulanmaya başlanılan gönüllü çalışma adı altında, zorunlu mesailer dayatılmaktadır. Mesai sonrası 4 saat boyunca, sağlık hizmeti belli bir ücret karşılığında satılarak, özelleştirmenin kapıları da iyice açılmıştır."
www.evrensel.net