Sebatkâr, kararlı ve inatçı bir

   gençlik örgütü

Sebatkâr, kararlı ve inatçı bir gençlik örgütü
Emeğin Partisi (EMEP) 2.Genel Kongre Çalışma Raporu'nda Emek Gençliği'nin, Türkiye'nin safını emek ve demokrasi mücadelesinin yanında belirlemiş devrimci, antifaşist özellikleri öne çıkan gençleri çatısı altında bir araya getirip örgütlü bir mücadeleye sevk eden tek örgüt olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun örgütün Türk ve Kürt gençliği karşısındaki sorumluluğunu ağırlaştıran bir konumda olmasının kaynağı olduğu ifade ediliyor. Burjuvazinin gençliğe dünü ve yarını olmayan bir bugünü yaşamayı sunduğunun söylendiği raporda, Emek Gençliği'nin buna karşın günlük yaşamın üretildiği bütün alanlarda gençliğin üretken, paylaşımcı yönlerini açığa çıkarması gerektiği söyleniyor. Emek Gençliği'nin yaptığı kimi çalışmalarla bunun örneklerinin verdiğinin belirtildiği raporda gençlik kesimini örgütlü mücadeleye kazanma noktasında ise Emek Gençliği tarafından yetersiz adımlar atıldığı vurgulanıyor. Emek Gençliği'nin üniversitelerde ki ÖTK gibi örgütlenme faaliyetlerine daha çok sahip çıkıp, bu örgütlerin amacına uygun çalışır duruma gelmesi için daha çok çalışması gerektiğinin belirtildiği raporda, işçi gençlik, yoksul semt gençliği ve köylü gençlik içerisinde ise sosyal-kültürel-sportif faaliyetlere gereken önemin verilmesi gerektiği açıklanıyor. Raporda gençliğin bütün bu çalışmalar içerisinde takınması gereken tavır ise şöyle belirtiliyor: "Gençliğin kendi gerçeğini görmesini, sorgulamasını ve kavramasını temel alan bir propoganda ajitasyon faaliyetini kesintisiz bir şekilde yürütmekte ısrar etmeli, sebatkâr, kararlı ve inatçı olmalı." Emek Gençliği içinde partiye aktarılabilinecek potansiyel kaynağın var olduğunun da söylendiği raporda, bu kadro potansiyelinin partili mücadeleye kazanmada gösterilen çabaların yetersiz olduğuna işaret edilerek, bu kadroları yetiştirmenin her parti örgütü için ertelenemez bir görev olduğu vurgusu yapılıyor.
www.evrensel.net