Kararlılık gösterisi

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'na bağlı sendikalara üye 1500 işçi, dün Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdikleri eylemle hükümetin saldırı politikalarını protesto ettiler.

Kararlılık gösterisi
İstanbul'da çeşitli sendikalara üye 1500 işçi, IMF ve Dünya Bankası'nın direktifleriyle hareket eden hükümetin emekçi düşmanı politikalarını protesto etti. İşçiler, saldırılar karşısında sessizliğe gömülen işçi konfederasyonlarını da mücadeleye çağırdı.
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun hükümetin saldırılarına karşı aldığı karar doğrultusunda dün Fatih Saraçhane Parkı'nda kitlesel bir basın açıklaması düzenlendi. Sonuç alma hedefiyle başlatılan mücadelenin ilk adımı olan eylemle kararlılıklarını gösteren işçler, bundan sonra yapacakları eylemleri de açıkladılar.
İkinci defa cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Süleyman Demirel'e de tepki gösteren işçiler, "Süleyman İslamköy'e dön, 5 yıl senin neyine", "Süleyman gitsin, karanlık bitsin" sloganlarını attılar.
Sendikacılar grev başına
İşçiler, saat 12.00'den itibaren polisin yoğun önlem aldığı Saraçhane Parkı'nda toplanmaya başladı. Eylem yerine ilk gelen TÜMTİS üyesi ambar işçileri, park girişinde, sloganlarla diğer işçilerin gelmesini beklediler. Bu sırada TEKSİF Bakırköy Şubesi'ne üye Sümerbank işçileri, yolu trafiğe kapatarak Unkapanı'ndan Fatih'e doğru yürüyüşe geçtiler. "Sermayeye karşı emek cephesi" pankartı açan ve "Direne direne kazanacağız", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları atan Sümerbank işçilerinin taşıdığı "Sendikacılar görev başına" dövizi dikkat çekti. Grevdeki Kimya Teknik işçileri de pankartlarıyla eylem yerindeydi.
Gün mücadele günü
"İş, ekmek, özgürlük", "KİT'lerde yağmaya, talana son", "Bugün buradayız yarın POAŞ'tayız", "MAI, MIGA, tahkim; kahrolsun emperyalizm", "Tazminata uzanan eller kırılır", "Yağmacılar birleşti siz de birleşin" sloganlarıyla alanda toplanan işçilere ilk konuşmayı Basın-İş İstanbul Şube Başkanı Kenan Kaya yaptı. Kaya, bu basın açıklamasının bir başlangıç olduğunu, eylemlerin devam edeceğini belirtti.
Seçim meydanlarında emekçileri kandırarak hükümete gelen siyasilerin, IMF ve Dünya Bankası'nın sesine kulak verdiğini belirten Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin de "Bunların gövdeleri burada beyinleri Amerika'dadır" dedi. Sendikaları mücadele etmeye çağıran Ayçin, konuşmasını "Gün birleşme günü, gün mücadele günü, gün direniş günüdür" sözleriyle bitirdi.
Mart sıcak geçecek
Haber-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu da, mezarda emeklilik yasasına karşı yapılan eylemlerin Saraçhane Parkı'ndan başladığını ve tüm ülkeye yayıldığını hatırlatarak, kararlılıklarını ifade etti. Hükümetin kamu kuruluşlarını tekkelere peşkeş çekmek için elinden geleni yaptığını, TÜPRAŞ, Telekom ve POAŞ'ın özelleştirilmesi için yapılan pazarlıkların son aşamasına geldiğini belirten Dokuyucu, şöyle devam etti: "Hükümetin, işçileri ve emekçilere saldırıları özelleştirme ile sınırlı değil; özellikle metal işkolunda ve belediyelerde gündeme gelen sözleşmelerde, enflasyon programı bahanesi ile ücret artışlarını ya sıfır zamla kapatmak ya da gerçekleşme olasılığı bulunmayan yüzde 25 hedefine uydurmaya çalışıyor."
Levent Dokuyucu, saldırılara karşı ortak mücadelenin yükseleceğini, mart ayının sıcak geçeceğini söyleyerek, tüm işçi ve emekçileri hak gasplarına karşı yapılacak eylemlere katılmaya çağırdı.
Basın açıklamasına İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'na bağlı sendikaların yöneticilerinin yanısıra, TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Korkmaz, EMEP İstanbul İl Başkanı Memet Kılınçaslan ve parti üyeleri, ÖDP İstanbul İl Başkanı Vahit Genç, İP Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Okka da katıldı.
www.evrensel.net