Fotoğraf: AA

İşçiler işgüvencesi istiyor

İzmir belediyelerinde örgütlü Belediye-İş ve Genel-İş sendikaları, ücret, işgüvencesi ve taşeronlaştırma konularındaki taleplerinin...

İşçiler işgüvencesi istiyor
Sinan Sarısaltık
İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerde toplusözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Belediye-İş ve Genel-İş sendikalarının yöneticileri, toplusözleşme görüşmelerinde ücret, işgüvencesi ve taşeronlaştırma konularındaki taleplerinden taviz vermeyeceklerini açıkladılar. Şube yöneticileri, işverenlerin dayatmalarına karşı ortak hareket etmekten yana olduklarını söylediler.
Geçtiğimiz dönem Belediye-İş'e bağlı şubeler arasında bazı zaaf ve sorunlar nedeniyle birlikteliğin sağlanamadığını söyleyen Belediye-İş İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ali Çelenk, bu yıl ise İzmir'de bulunan 6 Belediye-İş Şubesi olarak birlikte davranacaklarını kaydetti. Çelenk, Konak Belediyesi'nde yaptıkları toplusözleşme görüşmelerine şube yöneticileri olarak birlikte katıldıklarını anımsattı.
Ücret ve işgüvencesinin yanı sıra demokratik haklara da önem verdiklerini dile getiren Çelenk, "Tüm belediyeler büyük ihtimalle yetkileri büyükşehir belediyesine verecekler. Bizim belediye işçileri olarak sorunlarımız ortak birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda diğer işkolundaki sendikalarla beraber mücadele etmek istiyoruz" dedi.
'Gerekeni yaparız'
Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Basri Çavuşoğlu ise işçilerle yaptıkları anket doğrultusunda 79 maddeden oluşan bir taslak hazırladıklarını ve bunu işverene sunduklarını söyledi. Bu dönem ücretten daha çok işgüvencesine önem verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, toplusözleşme taslağına taşeron işçilerin de sözleşmeden yararlanmalarını içeren bir madde koyduklarını ifade etti.
Çalışanların lehine iş barışının korunabilmesi için mücadele edeceklerini belirten Belediye-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Beyler Yurdakul da, işverenlere grev haklarının olduğunu hatırlatarak, "Çalışanlarımız için ne yapmamız gerekirse onu yaparız" dedi. Yurdakul, "İzmir'de 6 şubemiz var. 6 şube olarak toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde tek ilke etrafında hareket edilmesi yönünde görüş götüreceğiz" diye konuştu.
Taşeronun önü kesilmeli
Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Murat Hançer ise ülkenin şartları içinde işçilerin yaşam seviyelerini daha iyileştirmek için uğraşacaklarını söyledi. Geçtiğimiz dönem taşeron ve özelleştirmeye karşı grev yaptıklarını hatırlatan Hançer, "Bu dönemde taşeronlaştırmanın önünü kesebilecek boyutta direncimiz olacak. Ne kadar başaracağız onu da süreç gösterecek" ifadelerini kullandı.
www.evrensel.net