Fotoğraf: Evrensel

Türk Metal Sendikası

   MESS'le flörte başladı

Türk Metal, MESS'le flörte başladı
Şahin Bayar
Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS, geçtiğimiz ay bir araya gelerek, "MESS-Türk Metal Diyalog ve İşbirliği Toplantısı" düzenlediler. MESS Başkanı Erdoğan Karakoyunlu, yaklaşık 84 bin metal işçini ilgilendiren toplusözleşme görüşmelerinin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen toplantıyı, "son derece yararlı" olarak değerlendiriyor. Türk Metal Başkanı Özbek ise, "ekonomik çarkın dönmesi için her türlü fedakârlığa hazır oldukları"nı söylüyor. Toplantı sırasında karşılıklı olarak düzülen övgüler, "uzlaşma" ve "iş barışı" gibi söylemler önümüzdeki aylarda başlayacak toplusözleşme görşümeleri konusunda da ipucu niteliği taşıyor.
MESS için yararlı
İşveren sendikası MESS'in gazetesinde yer alan habere göre toplantının açılış konuşmasını yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Karakoyunlu, yıllardan beri gerçekleştirilen diyalog ve ve işbirliği toplantılarında iki sendikanın hiçbir zorlama olmaksızın kendi arzularıyla bir araya geldiklerini ve bu toplantıların son derece yararlı geçtiğini belirtiyor. Hükümete de methiyeler sıralayan Karakoyunlu şunları söylüyor: "Son bir sene zarfında ülkemizde çok önemli değişikler oldu. Siyasal, sosyal değişiklikler, mevzuat, anlayış değişikleri oldu. Bu değişikliklerin tümü, tabiatıyla bizim alanımızı da etki alanında bıraktı. Her şeyden evvel toplumumuz fevkalade iyimserdir. Başlangıçtaki bu ivme bundan sonra da hepimize cesaret verecektir. İnşallah aynı tutum, gelecekte de sürer ve geçmiş yıllarda ele alınmamış çok önemli problemlerimiz çözüm bulur."
"Ekonomik krizlerin en fazla işletmeleri ve o işletmelerde çalışan insanları etkilediğini" dile getiren MESS Başkanı, "Dolasıyla bunun ortaya çıkaracağı sorunları birlikte ele alıp tartışmamız ve mümkün olan en iyi çözümleri üretmemiz fevkalade faydalı olur" diyor.
Özbek'ten fedakârlık sözü
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ise, sözlerine, "MESS'le ortak yaptığımız toplantılarda işkolumuzdaki endüstriyel ilişkiler ve çalışma hayatının ileriye yönelik düzenlenmesi ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin seyrini değerlendiriyoruz" diyerek başlıyor. İşçi ve işveren sendikaları olarak çabalarının; "21. yüzyılın bilgi çağına uygun gelişmek, metal işkolundaki aksaklıkları gidermek, uzlaşma içerisinde çözmek ve karşılıklı çıkarları korumak" olduğunu söyleyen Özbek baklayı ağzından çıkarıyor: "Önemli olan işkolumuzdaki ekonomik çarkın dönmesidir. Bu ekonomik çarkın dönmesi için biz her türlü fedakârlığa, her toplantıda söylediğimiz gibi hazırız"
Sisteme uygun sendika
Toplantıya bir tebliğ sunan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Gökçe de sendikaların, ekonomik, teknolojik ve politik değişikliklere, yapılanmalara bağlı olarak, yapısal ve işlevsel dönüşümler sergileyebileceklerini ifade ediler. Gökçe'ye göre sendikaları işverene, işverenin de sendikalara ihtiyacı var. Çünkü sisteme uygun işçiler yetiştirilmeli!
Prof. Dr. Orhan Gökçe, tebliğinde şunları kaydetti: "Sendikal faaliyetler, toplu pazarlık, ücret ağırlığı olmaktan çıkıp; sendikanın işletmenin karar sürecine katılması, işgüvencesi, işçi sağlığı, işçi eğitimi gibi diğer konular önem kazanmaya başlayacaktır. Sendikalar tek mantıklı, kolektif eylem stratejiler yanında diyalogcu kolektif eylem stratejileri geliştirmelidir. Sendikaların ne kadar işverene ihtiyacı varsa, işverenlerin de en az o kadar sendikalara ihtiyacı vardır. Değişen dünya ve iş hayatı koşulları, sendikaları sisteme uygun işçi yetiştirmeleri konusunda düşünmeye zorlamaktadır."
Toplusözleşme ve MESS ile yapılan işbirliği konusunda görüşlerine başvurmak istediğimiz Türk Metal Sendikası'nın yöneticileri ise, basın uzmanları aracılığıyla gazetemize, "Böyle bir konuda görüş belirtmek için henüz çok erken. İstikrar paketini bekliyoruz" yanıtını verdiler.
www.evrensel.net