İşçileri zor günler bekliyor

Mart ayının gelmesiyle birlikte belediyelerde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

İşçileri zor günler bekliyor
Kamil Şanverdi
Mart ayının gelmesiyle birlikte belediyelerde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Adana'da birçok ilçede belediye başkanının değişmesiyle başlayan hak gaspları ve işten atmaların toplusözleşme görüşmelerinde belirleyeci rol oynayacağı belirtiliyor.
18 Nisan seçimlerinden sonra Yüreğir İlçesi'nde Belediye Başkanı seçilen MHP'li Ahmet Ünal'ın ayağının tozuyla 400 işçi işten çıkarması ve işyerinde örgütlü Genel-İş'in yerine Hizmet-İş Sendikası'nı getirmesi sorunu ortada dururken, Anakent Belediyesi'nde çalışan 900 işçi 9 aydır ücretlerini alamıyor ve üstelik her gün ikişerli-üçerli şekilde kapı önüne konuluyorlar. Anakent Belediyesi'ndeki bu uygulamanın Belediye-İş Sendikası ile koordineli yapıldığı belirtiliyor. Çünkü belediye yönetimi ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde, "İş istihdamı nedeniyle işveren işçi çıkarabilir" ifadesinin yer aldığı dile getiriliyor.
Sendikaların beli kırıldı
Özelleştirme ve taşeronlaştırma nedeniyle beli kırılan sendikaların yeni dayatmalar karşısında nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu olurken, Seyhan Belediyesi'nde 1510 işçi adına toplusözleşmeye oturan Genel-İş 2 Nolu Şube Şube Sekreteri Cebrail Dağhan, ortak mücadelenin şart olduğunu söyledi. Özelleştirmenin ve taşeronlaştırmanın siyasi iktidarların rant kapısı olduğunu ifade eden Genel-İş Bölge Temsilcisi Emin Sosar ise, sendikaların sadece ücret artışı yaptıran kurumlar değil, işçilerin sosyal haklarını koruyan, kollayan ve siyasi örgütlenmede önünü açan kurumlar olması gerektiğini kaydetti.
www.evrensel.net