Türk-İş SSK'ya 'başkanlık sistemi'

   getirilmesini önerdi

Türk-İş SSK'ya 'başkanlık sistemi'
     getirilmesini önerdi
Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "SSK'nın Yeniden yapılandırılması"na ilişkin hazırladığı yasa taslağına ilişkin alternatif bir taslak hazırladı. Taslakta, kurumun başkanlık sistemine geçerek, sağlık ve sigorta hizmetlerinin iki ayrı genel müdürlük halinde birbirinden ayrılması öngörülüyor.
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Başbakan Bülent Ecevit, siyasi partilerin TBMM grup başkanvekilleri ile "Sosyal Güvenlik Alt Komisyonu"nu oluşturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Maliye Bakanı Sümer Oral, devlet bakanları Recep Önal ve Şükrü Sina Gürel, Orman Bakanı Nami Çağan ile Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a sunulacak yasa taslağında, SSK başkanının genel kurul tarafından 3 yıllığına seçilmesi benimseniyor.
Hazırlanan taslakta, kurum organlarının Başkanlık, Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Denetim Kurulu'ndan oluşması esas alınarak, kurumun "Başkanlık Sistemi" adı altında örgütlenmesi, sigorta ve sağlık hizmetlerinin "Sigorta Hizmetleri Genel Müdürlüğü", "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde ayrılması öngörülüyor. SSK başkanının, genel kurulda temsil edilecek işçi ve işveren kuruluşları ile kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden kuruluş tarafından ayrı ayrı veya ortaklaşa gösterilecek adaylar arasından genel kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla 3 yıllığına seçilmesi hedeflenen Türk-İş taslağında, görev süresi sona eren kurum başkanının yeniden seçilebilmesine olanak getiriliyor.
www.evrensel.net