Alınan kararlar ve eylem takvimi

 • 2 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Saraçhane Parkı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacak...
 • Alınan kararlar ve eylem takvimi
 • 2 Mart Perşembe günü saat 12.30'da Saraçhane Parkı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacak.
 • Saldırıların amacı ve içeriğini işçi ve emekçilere iyi anlatmak için geniş bir aydınlatma faliyeti yürütülecek; bu temelde başlıca büyük fabrikaların önünde ve belli merkezlerde kitlesel bildiri dağıtımları örgütlenecek.
 • Yine bu amaç doğrultusunda bölgesel işçi toplantıları düzenlenecek.
 • Okmeydanı SSK Hastanesi'nde, SSK hastanelerinin özelleştirilmesine karşı 24 saat uyarı amaçlı oturma eylemi yapılacak.
 • Süren işçi direnişlerine yönelik destek ve dayanışma eylemleri yaygınlaştırılacak. Özelleştirme saldırıları karşısında topyekûn mücadele etmenin olanakları geliştirilecek; metal işkolu ve belediyelerde yapılacak sözleşmeler sırasında ciddi dayanışma eylemleri örgütlenecek.
 • Saldırılara karşı işyeri ve bölge komiteleri oluşturulacak.
 • 26 Mart Pazar günü İstanbul'da miting düzenlenecek.
 • Nisan ayının ikinci haftasında İşçi Kurultayı örgütlenecek, bu kurultaya diğer illerdeki platformların da katılımı sağlanacak.
 • İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a yönelik hazırlıklar bir an önce başlatılacak.
  www.evrensel.net