Hükümette Demirel krizi

Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yürüyen "siyasi hesaplaşma", Ecevit'in ortağı Yılmaz'a sert çıkışıyla krize doğru evriliyor.

Hükümette Demirel krizi
DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, cumhurbaşkanlığı için Demirel'den başka birisinin düşünülemeyeceğini çok açık bir dille ifade ederek, ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ı sert bir dille eleştirdi. Ecevit, "Eğer bir Genel Başkan, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin bütünlüğünü, ulusun birliğini, rejimin esenliğini ilgilendiren yaşamsal bir konu söz konusu olduğu zaman kendi partisinde uyum sağlayamazsa, liderliğin gereğini yerine getiremiyor demektir" dedi.
Ecevit, partisinin grup toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı konusunu yaklaşık bir yıl önce gündeme getirmesi ve Süleyman Demirel'in bir süre cumhurbaşkanlığında kalmasını önermesinin nedenlerini anlattı. Uzun yıllar ülkemizde hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda istikrarsızlığın hüküm sürdüğünü söyleyen Ecevit, 57. Hükümet'le o dönemi aşabilme umudunun belirdiğini ve buna Demirel'in de önemli katkısının olduğunu ifade etti.
Hassas dengeler
Ancak bu umudun duyarlı dengelere dayandığını ve bu dengelerin bozulmaması, sarsılmaması gerektiğini ifade eden Ecevit, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı seçimleri hep sorunlu olmuştur veya sorunlara neden olmuştur. Oysa şu sırada Türkiye'nin gerilim yaratıcı, istikrarı sarsıcı yeni sorunlara tahammülü yok. Kuşkusuz, cumhurbaşkanlığına layık değerli devlet adamlarımız vardır. Ama Sayın Demirel'in deneyimi ve partiler üstü konumu da çok önemlidir. Sayın Demirel olmazsa büyük olasılıkla cumhurbaşkanlığına bir partili gelecektir. Sayın Demirel ise deneyimli bir politikacıdır ama herhangi bir partiyle bağı yoktur. Bu aşamada başka herhangi bir seçeneğin ister istemez partiler arasındaki ilişkilerde sarsıntılara, gerilimlere yol açabileceği kaygısını duyuyorum."
Yılmaz'ın liderliğini sorguladı
Demirel'in cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasını içine sindiremeyenler olabileceğini kaydeden Ecevit, ancak bu aşamada Demirel'in süresi uzatılmazsa ne gibi durumlarla veya sorunlarla karşılaşılabileceğini de düşünmek gerektiğini söyledi. "En azından ben Başbakan olarak bunu düşünmeyi görevim sayıyorum" diyen Ecevit, şöyle konuştu: "Son günlerde Anayasa değişikliği veya Sayın Demirel'in cumhurbaşkanlığı için yeterli oy sağlanamayacağı kuşkusunu yaygınlaştırma eğilimi belirdi. Ben bu tür kuşkuları Meclis'teki partilerin liderlerine haksızlık sayıyorum. Çünkü bu liderlerin hepsi Sayın Demirel'in süresini uzatmayı uygun bulduklarını açıklamışlardır. Gerçi Anayasa'mıza göre Anayasa değişiklikleri de cumhurbaşkanlığı seçimi de gizli oyla yapılır... Bu konularda bağlayıcı parti kararları alınamaz. Fakat eğer bir Genel Başkan, cumhurbaşkanlığı gibi devletin bütünlüğünü, ulusun birliğini, rejimin esenliğini ilgilendiren yaşamsal bir konu söz konusu olduğu zaman kendi partisinde uyum sağlayamazsa, liderliğin gereğini yerine getiremiyor demektir. Oysa ben, Meclis'teki bütün genel başkanların, genel başkanlık ötesinde, liderlik konumlarının bulunduğuna inanıyorum. O nedenledir ki ben, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, oylama gizli de olsa, grup kararına bağlanamasa da liderler tarafından belirtilen tercihin partilerince de destekleneceğini düşünüyorum. Bunda yanılmadığımı umarım."
Ecevit'in konuşmasının bu bölümü DSP milletvekilleri tarafından uzun süre alkışlandı.
www.evrensel.net