Fotoğraf: AA

Pan Yayınları'ndan üç yeni kitap

Ülkemizde, müzikle ilgili kitapları yayınlayarak ve yayınlanmış olan müzik kitaplarını bulundurarak çalışmalarını sürdüren...

Pan Yayınları'ndan üç yeni kitap
Ülkemizde, müzikle ilgili kitapları yayınlayarak ve yayınlanmış olan müzik kitaplarını bulundurarak çalışmalarını sürdüren Pan Yayıncılık, üç yeni kitap daha yayınladı. Kitaplardan ikisi müziğin serüveni içerisinde kimi dönemleri inceleyen araştırma ve inceleme kitaplarından oluşuyor. Bir tanesi ise, anı niteliği taşıyor. Ancak bu sadece kişinin kendisini yansıttığı bir "anı" kitabı değil, aynı zamanda, belirli zaman dilimlerindeki düşünce, duyuş ve beğeniler hakkında da ipuçları bulunabilecek bir anı kitabı.
Pan Yayınları'ndan çıkan ilk kitap, "Prens Dimitrie Cantemir-Türk Musikisi Bestekârı ve Nazariyatçısı" adını taşıyor. Eugenia Popescu-Judetz tarafından yazılan kitap Selçuk Alimdar tarafından Türkçeye çevrilmiş. 1673-1723 yılları arasında yaşamış olan Prens Dimitrie Cantemir'in yaşantısı, o dönemin müzikal anlayışı hakkında bilgilerin bulunduğu kitap aynı zamanda, Cantemir'in yazmış olduğu "Kantemiroğlu Edvarı" adlı eseri de inceliyor. Kitapta ayrıca, o dönem ürünleri notalarıyla birlikte veriliyor.
İkinci kitap, 18. yüzyılda Panayiotes Halatzoglu ile Kirilos Marmarinos'un Rumca yazmaların hem orijinali hem de İngilizce çevirilerini içeriyor. Eugenia Popescu-Judetz ve Bizans müziği uzmanı Adriana Ababi Sirli'nin birlikte hazırladığı "Sources Of 18th Century Musıc", Rumca metinlerin Osmanlı müzik yazmaları ile karşılaştırmalarını da içeriyor.
"İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu" adlı kitap ise, Oda Orkestrası'nın çeşitli kademelerinde görev almış olan Alacalıoğlu'nun anılarını içeriyor. 1952-1991 yılları arasında psikiyatri uzmanı olarak serbest hekimlik yapmış olan Hamit Alacalıoğlu, "Soyadımda Deli Var" ve müzik hayatı ile ilgili "Müzikli Kareler" adlı iki kitabı daha bulunan bir müzisyen. İki ayrı bölümden oluşan "İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu"nun ilk bölümünde, yazarın çocukluk döneminden müzikle tanışmasına kadarki süreç anlatılıyor. İkinci bölümde ise, İstanbul Oda Orkestrası'nın kuruluş, orkestra üyeleri, çalışmaları ve konserleri, "yaşanmış sıcak ilişkiler" eşliğinde aktarılıyor. 20 gün önce yaşama veda eden Hamit Alacalıoğlu'nun yaşantısındaki evreleri merak edenlerin ilgisini çekebilecek bir yapıt, "İstanbul Oda Orkestrası ve Hamit Alacalıoğlu".
www.evrensel.net