Özelleştirme Kürt illerinde

   hayvancılığı yok ediyor

Özelleştirme Kürt illerinde
     hayvancılığı yok ediyor
Mehmet Aslanoğlu
Türkiye'de hayvancılıkla uğraşan nüfusun yüzde 45'inin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamasına rağmen hayvan üreticilerini özel söktöre karşı koruyan Et Balık Kombinası'na ait yedi kombinadan altısı özelleştirildi. Özelleştirilen bu kombinalarda üretim durdu. Bunlardan Urfa Et Balık Kombinası özelleştirilmeden önce yaklaşık 3000 ton üretim yaparken, şimdi üretim yapmıyor. Özelleştirilmesi gündemde olan Diyarbakır kombinasının da satılması durumunda bölgede hayvancılık büyük yara alacak. Diyarbakır EBK'nın askeri kurumlara et vermesi açılan ihale ile engellendi. Bu kurumlar artık Başkent firmasından dondurulmuş ithal et satın alıyor. Bu durum Diyarbakır'daki besicilere büyük darbe indirdi ve besicilerin isyanına neden oldu.
Milli Savuma Bakanlığı'nın askeri kurumların et ihtiyacını karşılamak üzere açtığı ihaleyi Erzurum'da faaliyet gösteren et ithalatçısı Başkent firmasının kazanmasından sonra daha önce askeri kurumların et ihtiyacını karşılayan Diyarbakır EBK günlük kesimini 50 tondan 7 tona düşürmüş, bu da besicilerin tepkisine neden olmuştu. Üretimin düşmesinden sonra toplu halde kombinaya giden besiciler basın açıklaması da yapmıştı.
Vali müdahale etti
Besicilerin eylemleriyle tepki göstermeleri ve sorunlarını basına taşımaları, kentte en küçük bir hak arama mücadelesine bile tahammül edemeyen Vali Cemil Serhadlı'yı rahatsız etti. Vali Serhadlı, Ticaret Odası Başkanı Kutbettin Arzu, Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Akyıl, Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Sait Şanlı ve Büyükşehir Belediye İmar Müdürü'nün de olduğu bir toplantı düzenledi. Serhadlı bu toplatıda oda başkanlarından basına açıklama yapmamalarını isterken, besicilerden de devlete tepki göstermek yerine Diyarbakır EBK'yı satın almalarını istedi. Toplantıdan çıkan karara göre Besiciler Odası ve işadamlarının temsilcileri Diyarbakır EBK'yı Ticaret Odası, Kasaplar ve Besiciler Odası, Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi adına almak için Mesut Yılmaz ve Özelleştirmeden Sorumlu Bakan Yüksel Yalova ile görüşmeye gittiler.
Yaptıkları açıklamalarda Ankara'ya besicilerin talepleri için gideceklerini söyleyen Kasaplar ve Besiciler Odası, bu talepler yerine birkaç çiftlik sahibinin çıkarını tatmin edecek vaatlerle geri döndü. Mesut Yılmaz ve Yüsel Yalova'dan Diyarbakır EBK'nın özelleştirilmesi sözünü alan çiftlik sahipleri ise besicilerin taleplerini göz ardı ettiler. İhalesinin 4. veya 5. ayda yapılacağı söylenen Diyarbakır EBK'nın çiftlik sahipleri ve birkaç işadamının eline geçmesiyle bölgedeki besiciler tamamen özel sektörün insafına terk edilecek. Böylece bölgede hayvancılığın tarımdan sonra ikinci veya üçüncü uğraşı haline gelmesi ya da tamamen bitecek olması neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Bu gelişmelerin ardından akıllara takılan soru ise, 100 dönümün altında arazisi olan köylülerin oranının yüzde 87'leri bulduğu ortadayken, köylerine geri dönmek isteyenlerin bu koşullarda geri dönmeye nasıl ikna edileceği oldu.
www.evrensel.net