Fotoğraf: Evrensel

2000 yılı TİS görüşmeleri başladı

Türk-İş üyesi sendikalar, bu yıl içinde ağırlığı özel sektör olmak üzere, 1170 işyerinde çalışan toplam 305 bin 930 işçi adına, toplu iş sözleşmesi imzalayacak.

2000 yılı TİS görüşmeleri başladı
Türk-İş üyesi sendikalar, bu yıl içinde ağırlığı özel sektör olmak üzere, 1170 işyerinde çalışan toplam 305 bin 930 işçi adına, toplu iş sözleşmesi imzalayacak. Görüşmelerin henüz yeni başladığı işkollarında, işverenlerin ücret ve sosyal haklardaki dayatmaları nedeniyle kısa süre içerisinde uyuşmazlıklar yaşanmaya başladı.
Bu yıl en fazla işçi adına toplusözleşme imzalayacak olan sendika Belediye-İş. Toplam 677 belediyede çalışan 84 bin işçi adına TİS masasına oturacak olan Belediye-İş'i, Türk Metal ve TEKSİF sendikaları takip ediyor. Türk Metal 82 bin işçi adına, TEKSİF ise 54 bin işçi adına, işkollarındaki işveren sendikaları ile mayıs ayı başlarında grup toplusözleşme görüşmelerine başlayacak.
Toplusözleşmesi bağıtlanacak 1170 işyeri arasında, Lever Temizlik, Pınar Süt, Kent Gıda, Tat Konserve, Antbirlik, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Esbank, Anadolu Sigorta, Erdemir Çelik Sanayi, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Fiskobirlik, Trakya Birlik, Anadolu Sigorta, Tariş Genel Müdürlüğü, Pankobirlik, Talya Oteli, Emek İnşaat gibi işyerleri yer alıyor.
Türk-İş: Kabul etmeyeceğiz
İşverenlerin bu yılki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hedeflenen enflasyon oranında zam önermeyi düşündüğünü, ancak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, Başkanlar Kurulu'nun bu yönde karar aldığını hatırlattı. Meral, yürütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikaların gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir zam talep edeceklerini, diğer sosyal hakların iyileştirilmesi için de uğraş belirterek, sendikaların bu konudaki haklı mücadelelerini Türk-İş olarak desteklediklerini söyledi.
Patronlar dayatıyor
Bu yıl 300 binin üzerinde işçi ile toplusözleşme masasına oturacak olan özel sektörde örgütlü işveren örgütleri ise hükümetin öngördüğü enflasyon oranı üzerine çıkmamakta ısrarlı. TİSK Başkanı Refik Baydur, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, TİS görşümelerinin "ılımlı" ücret artışları ile "çalışma barışı içinde" bağıtlanmasını, bu konunun ekonomik ve sosyal konseyde ele alınarak "uzlaşma" sağlanmasını istemişti.
TÜSİAD Başkanı Erkut Yücaoğlu da yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmelerinde ücret artışı için ilk önce "yüzde 25 ya da 30" denilmesi gerektiğini savunarak, "Ama ileride enflasyon belirlenen rakamın üstüne çıkarsa ne kadar fark varsa bu taahhüt edilmeli" diye konuştu.
www.evrensel.net