İstanbul'un 'gizli holdingi':

   Büyükşehir Belediyesi

İstanbul'un 'gizli holdingi':
   Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı 2 kuruluş ve 19'u faal durumdaki şirketleriyle adeta bir "holding" haline geldi. Sudan ekmeğe, ulaşımdan konuta, akaryakıttan restauranta, kent mobilyasından asfalta kadar çok çeşitli alanda üretim ve satış yapan, hizmetler veren bu kuruluş ve şirketlerin 2000 yılı bütçelerinin toplamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini yarım katrilyon aşarak 1.2 katrilyon liraya yaklaştı.
Konsolide rakamlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına 750 trilyon lira olarak planlanan 2000 bütçesi, bu kuruluş ve şirketlerle 1 katrilyon 931 trilyon lirayı aşarken, bunun 684.5 trilyonu ise yatırıma ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin 2000 yılı bütçesi 446.6 trilyon, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmesi (İETT)'nin 161 trilyon, mülhak kuruluşların 11.7 trilyon, "BİT" olarak adlandırılan belediye iştiraki şirketlerin de toplam 561.5 trilyon lira olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şirketlerinde öncelikli amacın İstanbul halkına daha hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak olduğunu vurgulayarak, şunları söylediler:
"Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan şirketlerimizde, İstanbul halkının önümüzdeki dönemlerde başlıca sorunlarından olan ulaşım, çevre, konut gibi sorunlarını çözmeye yönelik yatırımlar devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde şirketlerimizde verimliliği ve kapasiteyi artırıcı çalışmalara gidilecektir."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlardan İSKİ, kente su temini ve dağıtımı ile atık suların deşarjına ilişkin her türlü hizmeti veriyor. İETT ise ağırlıklı olarak yaptığı belediye otobüsü işletmeciliği ile toplu kara ulaşımını sağlıyor. Araç filosu ve taşıdığı yolcu sayısı sürekli artan İETT, günde ortalama 2 milyon yolcu taşıyarak, 2569 otobüsle 2500 kilometrekarelik alanda İstanbullura ulaşım hizmeti sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılımı olan toplam 24 şirket bulunuyor ve bunlardan da 19'u faal durumda.
Belediyenin şirketlerdeki hisse oranı ise yüzde 50'nin üzerinde. 1999 yılı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi katılımlı şirket olan KİPTAŞ AŞ tarafından üretilen sitelerin yönetimini üstlenen İstanbul Konut Hizmet ve Yönetim AŞ, Büyükşehir Belediyesi'nin hissedar olduğu şirketler tarafından devralındı.
www.evrensel.net