Kamu emekçilerine

   dernek hakkı veriliyor!

Kamu emekçilerine dernek hakkı veriliyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'kamu çalışanlarına sendika hakkı tanınmasına ilişkin yasa taslağı' hazırladı. Daha önce kamu emekçilerine dayatılan sahte sendika yasa tasarısından farklı olmayan yeni tasarının, görüşleri alınmak üzere ilgili sosyal taraflara gönderildiği belirtildi. Örgütlenme alanlarına sınırlama getiren yasa taslağına göre, kamu emekçileri sendikaları; Büro Hizmetleri, Eğitim Öğretim Bilim ve Kültür Hizmetleri, Sağlık, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri, Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri, Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Enerji ve Madencilik Hizmetleri işkollarında örgütlenebilecekler.
Yasaklarla dolu
Bakanlıkça hazırlanan taslakta, TBMM Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde çalışan kamu görevlileri, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, YÖK Başkanı ve üyeleri, mülki idare amirleri, Silahlı Kuvvetler mensupları, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan sivil kamu görevlileri, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, emniyet teşkilatı mensupları, ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin sendikaya üye olamayacakları öngörülüyor.
Taslakta, kamu çalışanlarına toplusözleşme yerine toplu görüşme hakkı tanınırken, toplu görüşme hizmet işkolunda en fazla üyeye sahip kamu çalışanları sendikası ile kamu görevlileri işveren sendikası arasında yapılacak. Taslağa göre, hizmet işkolunda en çok üyeye ve toplu görüşme yapabilme yetkisine sahip kamu çalışanları sendikası ile kamu işveren sendikası, her yılın ağustos ayının ilk çalışma gününde toplanarak toplu görüşme çalışmalarına başlayacaklar. Tarafların toplu görüşmeyi 15 günde sonuçlandırması öngörülen taslağa göre, bu süre içinde toplu görüşmede uzlaşma sağlanamaması durumunda, taraflardan biri 3 gün içinde "Uzlaştırma Kurulu"na başvurabilecek. Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceleyerek ve gerektiğinde tarafların görüşlerini dinleyerek 5 gün içinde kararını vererek, bu kararın bir örneğini Bakanlar Kurulu'na sunacak.
www.evrensel.net