15 Şubat 2000 22:00

DYP ve FP'nin teklifi Meclis'te

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin DYP ve FP tarafından ortaklaşa hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi...

Paylaş
DYP ve FP'nin teklifi Meclis'te
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin DYP ve FP tarafından ortaklaşa hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. DYP Grup başkanvekilleri Turhan Güven, Nevzat Ercan ve Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya ile FP Grup Başkan Vekili Abdüllatif Şener tarafından TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'a verilen teklif, 187 milletvekilinin imzasını taşıyor.
Söz konusu teklifin Akbulut'a verilmesi sırasında konuşan DYP Grup Başkan Vekili Nevzat Ercan, 1982 Anayasa'sında cumhurbaşkanlığı makamının yasama, yürütme ve yargıyla ilgili çok güçlü ve önemli yetkilerle donatıldığını, bu nedenle de böylesine güçlü yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanının Meclis yerine halk tarafından seçilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Ercan, aynı zamanda cumhurbaşkanının seçim tabanının genişletilmesinin de demokratik katılımın bir gereği olduğunu vurguladı.
FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener de DYP ile FP arasında oluşturulan ortak komisyonun, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifini hazırladığını bildirdi. Meclis Başkanı Akbulut da cumhurbaşkanlığı makamının ne denli önem arzettiğini herkesin bildiğini ifade ederek, herhangi bir huzursuzluğa ve krize neden olmadan bu seçim gerçekleşmesini diledi.
Teklif neyi öngörüyor?
DYP ile FP'nin ortak Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda aynen benimsenmesi halinde, cumhurbaşkanı, TBMM'de grubu bulunan veya son milletvekili genel seçiminde aldıkları oy oranı en az yüzde 10 olan siyasi partilerin birlikte ya da ayrı ayrı veya TBMM üyelerinden en az 20 milletvekilinin teklifleri ile yükseköğrenimini tamamlamış, 40 yaşını doldurmuş ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıl olacak. Hiç kimse, iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Cumhurbaşkanı hiçbir siyasal parti ile organik bağ kuramayacak. Varsa, parti ve TBMM üyeliği kendiliğinden sona erecek.
Yeni cumhurbaşkanı seçimi, görev süresinin dolmasından bir ay öncesine veya makamın boşalmasından bir ay sonrasına rastlayan ilk pazar günü yapılacak. Kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 60'ının katılımıyla ve doğrudan genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İlk turda sonucun alınamaması halinde, seçimi izleyen ikinci pazar günü, birinci turda en çok oy alan iki adayın katılımı ile ikinci tur oylama yapılacak. Bu turda, seçime katılma oranı şartı aranmaksızın, geçerli oyların çoğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilmiş sayılacak. Ancak hiçbir turda bir adayla seçim yapılamayacak. Ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle adayın bire düşmesi halide en çok oy almış sıradakilerle ikinci tur seçim yapılacak.
ÖNCEKİ HABER

'Devlet' sınırı

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa