Yoksulların derdi

   zenginlerin çenesini yordu!

Yoksulların derdi
     zenginlerin çenesini yordu!
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) zirvesinin Seattle'da uğradığı fiyaskodan sonra, uluslararası ticaretin kurallarını saptamaya dönük ikinci bir girişim olan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)'nın, Bangkok'ta devam eden toplantısında da tartışmalar çıktı. UNCTAD, görünüşte yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu bir platform olarak biliniyor. Katılımcıları da ağırlıklı olarak bu ülkelerden oluşturuluyor. Ancak toplantılarda sürekli olarak yoksulluk tartışılıp zengin ülkeler lehine karar çıkarılmaya çalışılıyor. Nitekim UNCTAD'ın bu yılki toplantısı da aynı amaca hizmet ediyor.
Bangkok'ta hafta sonundan bu yana süren UNCTAD toplantısında, zengin ülkeler ile yoksul ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının, bir çırpıda giderilemeyecek ölçüde derin olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Geçen yılın sonundaki Seattle fiyaskosundan moralleri bozulan zengin ülkeler, Japonya dışında Bangkok'ta alt düzey bir temsille yetinirken, bazı yoksul ülke temsilcileri, toplantıyı küreselleşmeyle ilgili kaygı ve şikayetlerini dile getirecekleri bir forum olarak değerlendirmeye çalışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin sesinin daha çok çıktığı bir forum olan UNCTAD toplantısında, zengin ülkelerin çıkarını korumakla eleştirilen WTO de tepkilerden payını alıyor. Ancak tartışmalar sonunda gelip "daha iyi bir küreselleşme" sorununda, yani zenginlerin istediği şekilde sonuçlanıyor.
ILO: Durum tehlikeli
BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün Genel Direktörü Şili'li Juan Somavia, Bagkok toplantısında yaptığı konuşmada, küreselleşmenin mevcut biçimini eleştirdi. "Siyasi karar alıcıların, piyasaların herkesin yararına işlemesine sağlayacak yollar bulmaması durumunda, bugünkü biçimiyle küreselleşmenin kısa süre içinde çökeceği" görüşünü dile getiren Somavia, "Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumu siyasal bakımdan çok tehlikeli gördüğünü" ifade etti. "Uluslararası ticaret politikalarının gelişmekte olan ülkelerin yararına olmadığını kaydeden Somavia, "Küresel ekonominin yeterli insana saygın ve onurlu işler sağlayamadığını biliyoruz" dedi.
UNCTAD Secretary-General Rubens Ricupero ise, dünyanın en büyük on tarımsal ürün ihracatçısı ülkesinden 6 ya da 7'sinin sanayileşmiş ülke olduğuna dikkat çekerek, "Tarıma sübvansiyon uygulamasalardı bu duruma gelebileceklerini sanmıyorum" dedi. DTÖ'nün "serbest ticaret" adına gelişmekte olan ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı şartların başında, tarıma uygulanan sübvansiyonların kaldırılması geliyor.
Protestolar sürüyor
Öte yandan Bangkok, Seattle benzeri çatışmalar görülmese de, küreselleşmeden zarar gören kesimlerin protesto gösterilerine sahne oluyor. Bu gösteriler kapsamında, Uluslararası Para Fonu'nun, Tayland hükümetine geçen yıl dikte ettirdiği "kurtarma operasyonu" kapsamında, işlerinden olan bir grup orta yaşlı işçi, toplantı binası önünde bir gösteri düzenledi.
www.evrensel.net