Dünya Bankası:

   Ziraat Bankası'nı özelleştirin

Dünya Bankası:
     Ziraat Bankası'nı özelleştirin
Özlem Albayrak
Ziraat Bankası (ZB)'nın önce özerkleştirilmesi, şube sayısının azaltılmasının ardından da özelleştirilmesi planlanırken, Dünya Bankası da Ziraat Bankası'nın özelleştirilmesini istedi.
Dünya Bankası'ndan John Nash'ın hazırladığı "Tarımsal destek politikası önerileri: Reform için öneriler" raporunda Zıraat Bankası'nın verdiği kredi sübvansiyonlarının tarımsal üretim için kullanılmadığı ve düşük faizli olduğu için yük getirdiği iddia edildi.
Önce hükümetin IMF'ye verdiği niyet mektubunda daha sonra da Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan tarım reformunda kredi faiz oranlarının artırılması ve faiz sübvansiyonlarının aşama aşama kaldırılması taahhüt edilirken, DB tarafından hazırlanan raporda da bu adımların mutlaka atılması istendi. Tarım kredilerinin çoğunun tarım dışı aktivitelerde kullanıldığının öne sürüldüğü raporda, ucuz kredinin üretimi teşvik etmediği, aksine tarım dışı faaliyetlerde kullanılmasını desteklediği iddia edildi. Raporda, faiz sübvansiyonlarının kaldırılmasından tarımın fazla zarar görmeyeceği ileri sürülerek, ucuz kredinin zararları anlatıldı. "Ucuz kredi fonların fazla kullanımını teşvik eder, kırsal finansal piyasaların finansal sisteme entegrasyonunu zorlaştırır ve hükümet için ciddi mali zorluklar yaratır" denilen raporda, ZB ve ZB tarafından kredi verilen Kredi Kooperatifleri'nin kredi sübvansiyonlarının kanalları olmaktan çıkarılması istendi.
'Kredileri azaltın'
ZB tarafından Tarım Satış Kooperatifleri'ne verilen kredilerin dönmediğinin iddia edildiği raporda, "ZB ve Kredi Kooperatifleri, kredi sübvanselerinin kanalları olarak katıldığı sürece kırsal sektör finansal sektörün bütünüyle bağlar kurmayı başaramayacak ve uzun vadede finansal hizmetlere erişimini geliştirmeyi beceremeyecektir" denildi.
Raporda, Kasım 1997'de ZB'nin tarımsal kredi toplamının 4.448 milyon dolar civarında olduğu aktarılarak, bunun 2.239 milyon doları kamu kuruluşlarına ve 539 milyon doları, ikrazların büyük bir bölümünün geri ödenmediği Tarım Satış Kooperatifleri'ne gittiği öne sürüldü.
Ziraat Bankası'nın rekabetçi banka sisteminde, tarım dışı faaliyetlerinin yüzde 15'i üzerinden bugünkü düzeyde tarımsal borçları sübvanse etmesinin mümkün olmadığının savunulduğu raporda, bunun altına girmesinin bankanın varlığını zedeleyeceği ileri sürüldü. Raporda, kapsamlı bir reform programının, faiz oranlarının yükseltilmesini, kredi sübvanselerinin kaldırılmasını ve bankanın özelleştirilmesini içermesi gerektiği öne sürüldü.
www.evrensel.net