Hırsızların karşısında,

   ezilenin yanındayız

Hırsızların karşısında, ezilenin yanındayız
Jülide Kalıç
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)'nin yeni Genel Başkanı Ali Balkız, PSAKD 6'ıncı Genel Kurulu'nun, Alevilerin örgütlü yapısının Türkiye siyasal yelpazesindeki yerini aramakla geçtiğini belirtti. PSAKD'nin rotasının emekten yana olduğunu ve ülkenin özgürleşmesi, demokratikleşmesi ve laikleşmesi için mücadele verdiklerini dile getiren Balkız, seçim sonuçlarının bu rotanın doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Emekten yana bir dernek...
Genel kurulun yeni yöneticilere, "Emekten yana olmaya devam edeceksiniz. Laikliği, insan haklarını, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunacaksınız. Aleviliği İslamiyetin içerisinden çekerek, yozlaşmasına ve asimilasyonuna karşı duracaksınız" dediğini bildiren Balkız, seçim sonuçlarının, Aleviliğin bir kültür, yaşam ve felsefe olduğunu doğruladığını savundu.
Saldırılara boyun eğilmeyecek
Barış sürecine girmiş Türkiye'nin bir taraftan da tahkim ve benzeri anlaşmalarla emperyalizmin saldırısı altında bulunduğuna, özelleştirme, sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme konularında devletin yoğun saldırılarına dikkat çeken Balkız, genel kuruldan bu saldırılara boyun eğmeyeceklerini ilan ederek çıktıklarını belirtti.
Genel kurulda çok açık ve kaba olmasa da DSP politikalarının müdahalesini gördüklerini anlatan Balkız, bu politikaların reddedildiğini, kurulda Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi'nin çatısını ve statüsünü onaylayan bir tutum sergilendiğini bildirdi. "Aleviliğe ve devlete bakıştaki kimi keskin farklılıklar hatta Sivas olaylarını değerlendirmedeki farklılıklar ve kimi kariyerist tutumlar nedeniyle Alevi birliği oluşturulamamıştı" diyen Balkız, Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi'nin emekten yana tutumuyla yasallaşması için çaba içerisinde olacaklarını duyurdu.
Halklar kültürünü yaşamalı
PSAKD'nin amacının, ülkenin laikleşmesi ve demokratikleşmesi olduğunu söyleyen Balkız, "Eğer gerçekten Anayasa'da yazdığı gibi bu ülke demokratik ve laik olsa böyle bir derneğe gereksinim kalmayacak. PSAKD ülkenin bütün halkına ve özelinde Alevilere uygulanan baskılara karşı çıkacaktır" görüşünü dile getirdi. Balkız, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın olmamasını, Alevi köylerine cami yapılmamasını talep ettiklerini bildirdi. PSAKD'nin bir mezhep örgütlenmesi olmadığına işaret eden Balkız, demokratik bir kitle örgütü olduklarını ve tüm halkların kendi kültürünü yaşaması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
"Halklar üzerindeki bütün baskılara karşı durmayı, laikliği ve demokrasiyi örgütlü emek güçleri ve onların önderliği sağlayacaktır. Biz bu örgütlü yapının bir parçası olmaya gayret ediyoruz. Emek ve demokrasi güçleri yan yana yürürse başarıya ulaşılacaktır. PSAKD bu çarkın dişlisi olmaya çalışıyor" diyen Balkız, örgütleri sınırlayan yasalara karşı da mücadele edeceklerini bildirdi.
Sivas'ı unutmayın
Balkız, "Sivas katliamı, unutulmaması gereken kanayan bir yara. Bu yara kanamalı. Acılarla yaşanmaz elbette, ama bu acılar bilince dönüştürülmeli" diyerek, Sivas'ın unutulmamasını istedi.
Alevilerin Pir Sultan Abdal ve Şeyh Bedrettin'lere yaraşır bir şekilde politik tercihlerde bulunması gerektiğine işaret eden Balkız, "Aleviler, zulme, sömürüye, işkenceye ve haksızlıklara karşı çıkmak durumundadır" diye konuştu. "Ülkemiz 15 yıldır bir savaş yaşıyor. Herkes bu savaşa bir ad takıyor. Adı ne olursa olsun Aleviler bu savaşa karşı olmalıdır. Aleviler özlerine, gerçeklerine ve miraslarına sahip çıkmalıdır" görüşünü dile getiren Balkız, Alevileri sınıfsal yerlerine çekmek için çaba sarf edeceklerini vurguladı.
'Mezhep örgütü değiliz'
Kendini "sol" da ifade eden kimi kesimlerin derneklerine karşı doğru bulmadıkları yaklaşımlar içerisinde olduğuna işaret eden Balkız, bir mezhep örgütü olarak algılandıklarını bildirdi. "Biz bir mezhep örgütü değiliz. Alevilik bir yol ve dünya öğretisidir" diyen Balkız, bilime, kadına, tanrıya ve sanata bakışta Aleviliğin evrensel öğeleri ve ilkeleri içinde barındırdığını dile getirdi.
Bir halk önderi olan Pir Sultan Abdal'ın öğretisinde, insanı sevmenin ve yaşamın merkezine koymanın yattığını söyleyen Balkız, "Devlet Sünni bir devlettir. PSAKD ona karşı çıkan bir Alevi odağı değildir. PSAKD Alevi, Sünni, Türk, Kürt, tüm ezilen halkalara yapılan saldırılardan rahatsız oluyor ve ezilenlerin yanında yer alıyor. Pir Sultan Abdal öğretisi güne itiraz ve geleceği kurma düşüdür" diye konuştu.
'Örgütlenin'
"Hacı Bektaş-i Veli bundan 700 yıl evvel 'İri, diri ve bir olalım' dedi. Pir Sultan Abdal 400 yıl evvel 'Gelin canlar bir olalım' dedi. Alevilikte bu iki önder bizi örgütlenmeye ve bir olmaya çağırıyor" ifadesini dile getiren PSAKD Genel Başkanı Ali Balkız, çağımızda en etkin silahın örgüt ve örgütlü insan gücü olduğuna dikkat çekti. Balkız, baskılara karşı durabilmek için bütün insanları kendilerine yakın parti, sendika ve kitle örgütlerinde mücadeleye çağırdı. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


SSK hastaneleri işletme olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, SSK'yı yeniden yapılandırma adı altında kurumu özelleştirecek tasarının hafta sonunda Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacağını söyledi. Okuyan, tasarıyı anlatırken, SSK hastanelerinin işletmeye dönüştürüleceğini ve hastanelere belli ölçülerde mali ve idari özerklik verileceğini belirtti.
"SSK Tele Bilgi Hattı" ve SSK hastanelerinde uygulamaya konulan vardiyalı çalışma sisteminin tanıtımı için dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Yaşar Okuyan, SSK'yı yeniden yapılandıracak tasarının Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta imzaya açılacağını açıkladı.
Okuyan, tasarı ile SSK Başkanlığı kurulduğunu ve sigortacılık ile sağlık hizmetlerinin birbirinden ayrı iki genel müdürlük şeklinde bölündüğünü kaydetti. Okuyan, hastanelerin işletmeye dönüştürüleceğini, yerel yönetim ve denetimi sağlayacak yönetim kurulları oluşturulacağını söyledi.
Bu kurullara belli ölçülerde mali ve iradi özerklik vreileceğini ileri süren Okuyan, kurulların vali, belediye başkanı, sendikaların seçtikleri bir temsilci, işveren temsilcisi, işletme müdürü, başhekim ve hastane çalışanlarının seçtikleri temsilciden oluşacağını anlattı. Tasarı ile başhekim, başhemşire ve başeczacı da hastane çalışanlarının seçtikleri iki kişi arasından yönetim kurulu tarafından belirlenecek.
Angarya SSK hastanelerinde
Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı, sağlık çalışanlarının tepkisine neden olan ve "gönüllü çalışma sistemi" gibi adlarla şirin gösterilmeye çalışılan vardiya usulü çalışma şimdi de Çalışma Bakanlığı tarafından SSK hastalerinde uygulanacak. Büyük illerdeki tüm SSK hastanelerinde 16.00-20.00 saatleri arasında ameliyat da dahil olmak üzere poliklinik hizmetleri verilmesini içeren vardiya usülü çalışma sistemi, SSK Ankara Eğitim, İstanbul SSK Eyüp, SSK İstanbul Okmeydanı Eğitim, SSK Kartal ve SSK Kayseri Bölge Hastaneleri'nde pilot uygulama çalışmaları başlatıldı. Okuyan, Eskişehir Bölge, İzmir Tepecik, Bursa Bölge Hastanesi'nde de kısa sürede uygulamanın başlatılacağını belirtti. Vardiya usulü çalışmanın SSK hastanelerinde oluşan kuyrukları yok edeceğini iddia eden Okuyan, Türk Tabipleri Birliği ve sendikaların tepkilerinin hatırlatılması üzerine, "Aynı kanaatte değiliz" diyerek tepkileri dikkate almadıklarını ortaya koydu. Okuyan, sağlık çalışanlarının tepkisini çeken ve sağlık çalışanları tarafından angarya olarak nitelendirilen vardiyalı çalışma sistemini ve bilgi hattını SSK'nın sorunlarını çözecek büyük projeler gibi anlattı.
Okuyan, SSK Tele Bilgi Hattı'na 40 telefonun bağlı olduğunu belirterek, SSK'lıların kendilerine ilişkin bilgilere bu telefonlar aracılığıyla hemen ulaşabileceklerini söyledi. Okuyan, iki yılın sonunda SSK hastanelerinin yüzde 50 daha iyi çalışacağını öne sürerek, hedeflerinin iki yıl sonunda 4-5 SSK hastanesini ISO 9002 kalite belgesi alacak duruma getirmek olduğunu, bunu gerçekleştiremedikleri takdirde, çekip gideceklerini iddia etti.
www.evrensel.net