Fotoğraf: Evrensel

Barolardan Adalet Bakanı'na

   istifa çağrısı

Barolardan Adalet Bakanı'na istifa çağrısı
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları arasında, cezaevlerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin protokolü imzalaması nedeniyle Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü istifaya çağırdı.
Özgen, baro başkanları ile protokol üzerinde yapılan görüşmeler sonrasında, alınan kararları açıklamak üzere, TBB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de uzun yıllar hukuk devleti ilkelerinin zedelendiğini ve savunmayı yargı dışında bırakmak için bilinçli bir uygulamanın adım adım yürürlüğe sokulduğunu vurgulayan Özgen, son protokolün bunun yeni bir adımı olduğunu, savunmasız bir yargının hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerini zedeleyeceğini söyledi.
Adil yargılama olmaz
Bu koşullarda verilecek hükümlerin adil yargılanma hakkına aykırılık nedeniyle mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi gerektiğini belirten Özgen, incelenen protokolün savunmaya ve meslek onuruna ciddi bir saldırı teşkil ettiğini, bunun sonucu "savunmanın savunulması" durumunda kalınıldığını söyledi.
Hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek, savunmanın haklarını korumak ve özellikle cezaevlerinde düzeni sağlamakla görevli bulunan Adalet Bakanı'nın, "yasalara aykırı bu protokolü" imzalamasının, yeni bir hukuk dışılık oluşturduğunu savunan Özgen, "Hukuk devleti ilkesini zedelemesi karşısında bakanın istifaya davet edilmesine oybirliğiyle karar verildi" dedi.
Yürüyüş ve boykot kararı
Bütün avukat ve barolardan, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığı'na faks ve telgrafla başvurarak, "yargılamada savunmayı dışlamayı amaçlayan ve savunma hakkını kısıtlayan" bu uygulamanın durdurulmasını isteyeceklerini belirten Özgen, şunları kaydetti:
"Baro başkanları olarak söz konusu protokol ve onu yürürlüğe sokan genelgenin iptali için Türkiye Barolar Birliği'nce açılacak davaya tüm barolar müdahil olarak katılacaklar. Protokol yürürlükten kaldırılıncaya kadar cezaevlerine gidilmemesine, tutuklu ve hükümlülerle görüşme yapılmamasının avukatlara bildirilmesine, TBB'ce belirlenecek bir tarihte tüm duruşmalara girilmemesinin istenmesine ve aynı gün Ankara'da "Hukuka Saygı Yürüyüşü"nün düzenlenmesine karar verildi.
TTB'nin düşüncesi alınmadı
Bütün bunlardan sonuç elde edilemez ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda 1992 değişikliği ile öngörülen avukat yardımı uygulamasının durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi." Özgen, bir gazetecinin sorusu üzerine, söz konusu protokol hazırlanırken TBB'nin görüşünün istenmediğini ve protokol bitirildikten sonra da kendilerinin bilgilendirilmediğini söyledi.
www.evrensel.net