Odunpazarı evleri ilgisizlik kurbanı

Eskişehir denince akla ilk gelen değerlerden olan Odunpazarı evleri ilgisizlik yüzünden kötü günler geçiriyor. SİT alanı olan evlere içinde oturanlar çivi bile çakamazken restorasyon yapılması içinse kimse harekete geçmiyor.

Odunpazarı evleri ilgisizlik kurbanı
Rahmi Emeç
Uzun yıllar bakımsız ve korumasız kalmış tarihi Odunpazarı evleri ilgi bekliyor. Birçoğu oturulamayacak duruma gelmiş ve sözde koruma altına alınan 174 ev ile 20 anıtsal yapı kaderine terk edilmiş durumda. Gelir durumu düşük ailelerin kiracı olarak kaldığı bu evlere SİT alanı içinde yer aldığı için bakım yaptırılmıyor, satışı yapılamıyor ve mali sorunlar nedeniyle restorasyonu gerçekleştirilemiyor.
Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güner Sümer; 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan "Eskişehir Odunpazarı Kentsel SİT Alanı Projesi"nin uygulamaya geçirilmesini istedi ve "Yerel Yönetimler tarafından değiştirilerek yeni proje hazırlanırsa tarihi Odunpazarı evleri restorasyonunun daha uzun yıllar alacağı görülmektedir. Yerel yönetimdeki parasal olanaksızlık, uzman kadroya sahip olmamaları ve en önemlisi yerel yöneticilerin tarihi evleri korumanın gereğine ve yararına inanmıyor olmaları sorun yaratıyor" dedi.
Koruma politikası belirlenmeli
Odunpazarı Evleri konusunda yerel konferanslar, radyo-TV programları yapılarak halkın eğitimi ve katkısının sağlanması gerektiğini söyleyen Sümer, çevre koruması ile ilgili örgüt, plan, program, yönetmelik, hukuk, mali olanaklar, personel, teknik altyapı olanaklarının hızla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sümer, şunları söyledi: "Odunpazarı Kentsel SİT Alanı'nda bulunan bu yapılar için Koruma Politikası Modeli ivedilikle saptanmalıdır. Bu tarihi Odunpazarı evlerini gelecek kuşaklara aktarmak için kimler, hangi yönetimler koruyacaktır? Restorasyon çalışmaları için teknik projeler ve kadro olmadığı gibi proje planlama çalışmaları da yapılmamaktadır. Odunpazarı evleri için; kentsel SİT alanı ve bina ölçeğinde ilkeler ivedilikle saptanmalıdır."
Sümer proje uygulamasının nasıl yapılması gerektiği üzerine de görüşlerini açıkladı. Bu konuda daha önce başarı kazanmış Safranbolu evleri örneği bulunduğunu belirten Sümer şöyle konuştu: "Peki 'Proje uygulaması' için ne yapılmalıdır? 'Tarihi Evler Projesi'ni gerçekleştirmiş Safranbolu evleri örnek alınabilir. Safranbolu Belediyesi önce büyük bir tanıtma atağını gerçekleştirmiştir. Sonra Kültür Bakanlığı'ndan her ev için 2 milyar lira karşılıksız kredi alınarak restorasyona gidilmiştir. Bugün Safranbolu evleri UNESCO korumasında bir Turizm Merkezi olmuştur. Odunpazarı evleri'nin 'Safranbolu evleri' gibi hayatiyet kazandırılıp turizme açılması için Eskişehir'de yerel yönetimlere, vilayete, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine ve her Eskişehirli'ye görev düşmektedir."
www.evrensel.net