Emek Platformu oyalıyor

İşçi ve emekçilerin, saldırılar karşısında acil mücadele kararları almasını istediği Emek Platformu hükümete yine süre tanıdı.

Emek Platformu oyalıyor
Emek Platformu'nun 4 Şubat 2000 günü yapılan toplantısında alınan kararlar, uzun bir aradan sonra, Başkanlar Kurulu Bildirgesi adı altında kamuoyuna açıklandı.
Çalışanların ve halkın sorunları ve çözüm ve önerilerinin kamuoyuna ve hükümete iletilmesi kararı alındığı kaydedilen bildirgede, hükümetin talepleri kısa sürede yerine getirmemesi halinde EP Başkanlar Kurulu'nun yeniden toplanarak "gereğini" yapacağı belirtildi.
Milletvekilleri için özel ve cömert düzenlemeler getiren "kıyak emeklilik yasasının" çalışanların ve halkın vicdanını rencide edip, parlamentoya olan güveni sarstığının belirtildiği bildirgede, Cumhurbaşkanı'nın yasayı Meclis'e geri göndermesi istendi.
Yüzde 15'lik maaş artışının memur emeklilerinin ve kamu çalışanlarının yoksulluk ve sefaletini daha da artırdığının kaydedildiği bildirgede, maaşların insan onuruna yakışan bir yaşam düzeyine ulaşmasını sağlayacak ek zammın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Bildirgede, hükümetin kamu çalışanlarının toplusözleşme ve grev haklarının önündeki engelleri kaldırması, sendikal hakları ILO sözleşmelerine ve yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek düzenlemeleri yapması istendi.
Yasa zoruyla tasarruf
1988 yılı Nisan ayında yasa zoruyla çalışanların ücretlerinden kesilmeye başlanan ve komuoyunda 'zorunlu tasarruf' olarak bilinen fonun çok düşük oranlarda faizlendirildiğinin bir kez daha açığa çıktığına vurgu yapılan bildirgede, "Fonda biriken ana para ve nemalar çalışanlara derhal ödenmeli ve yüzde 3'lük işveren ve devlet katkısı ücretlere eklenmelidir" denildi.
Bildirgede, sosyal güvenlik kuruluşlarının demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması ve çalışanların demokratik biçimde yönetimde temsilinin sağlanması istenerek, "Emek Platformu, IMF ve Dünya Bankası'nın bu doğrultuda yaptığı ve ulusal çıkarlarımızla da bağdaşmayan dayatmalara karşı çıkacaktır" denildi.
Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle sıralandı:
"l MAI, Tahkim ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) gibi ulusal bağımsızlığımızı tehdit eden ve ülke kaynaklarını yabancı sermayeye peşkeş çeken düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir.
  • Türkiye, nükleer teknolojiye sahip olmalıdır. Fakat bunun bedeli, pahalılık, çevre kirliliği, dünyada terk edilen teknolojiler ve dışa bağımlılık yaratan nükleer santraller olmamalıdır.
  • Yağma ve talan biçiminde sürdürülen ve ülkemizin savunması ve ekonomisi açısından büyük zararlar veren özelleştirme uygulamalarına son verilerek, özelleştirme konusunda yargı kararlarınca verilmiş yürütmeyi durdurma ve iptal kararları derhal uygulanmalıdır.
  • AB'ye uyum sürecinde çalışma mevzuatımızın AB ülkelerindeki standartlara yükseltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır."
    Bildirgede ayrıca, Emek Platformu'nun merkezi düzeyde sağlanan birlikteliğinin yerel düzeyde de benzer yapılanma ve yerel etkinliklerle desteklenmesinin hedeflendiğine de yer verildi. Bildirgede, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Memur-Sen eski Genel Başkanı Akif İnan da, platformun oluşumuna katkılarından dolayı anıldı.
    www.evrensel.net