Fotoğraf: AA

EMEP konferanslarında

   yeni dönem taktikleri belirleniyor

EMEP konferanslarında
     yeni dönem taktikleri belirleniyor
Kongrelerini henüz tamamlamayan EMEP il örgütleri, konferanslarla il kongrelerine hazırlanıyor. Antep, Kocaeli ve Kayseri'de yapılan konferanslarda, 13 Şubat'ta yapılacak olan kongreler öncesi geçmiş dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yoğunlaşan saldırılar karşısında yeni dönem mücadele taktikleri belirlendi.
SEKA direnişinden özelleştirme karşıtı mitingin örgütlenmesine, sosyal güvenlik sisteminin tasfiye edilmesine karşı hareketin örgütlenmesinden deprem sonrası bölgede yapılan çalışmalara kadar birçok konunun tartışıldığı Kocaeli'ndeki konferansta, tüm bu çalışmalarda partinin işçi ve emekçiler içerisinde büyük saygınlık kazanmasına rağmen, somut işçi birimlerinin çıkmadığı vurgulandı.
Konferansa katılan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Uladağ ise, parti olarak işçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı Kocaeli bölgesine özel bir önem verdiklerini, 2. Olağan Kongre'den partinin güçlenerek ve çelikten bir iradeyle çıkması gerektiğini kaydetti.
Antep'te somut kararlar
EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sorumlusu Mustafa Yalçıner'in katıldığı Gaziantep konferansında, bir önceki il yönetiminin özellikle parti faaliyetlerinin planlanması ve hedeflerin başarılması noktasında ısrarlı ve inatçı çalışmada zaaflar yaşandığı belirtildi.
Mustafa Yalçıner'in, küreselleşme politikalarının dayattığı saldırılar karşısında partinin mücadele çizgisine ve 57. hükümetin uygulamalarına karşı faaliyetlerine vurgu yaptığı konferansta şu kararlar alındı: "Başta il ve ilçe yöneticilerinden başlanarak var olan bütün birimlerinin gazete abonelik sisteminin oturtulması, bu birimler vasıtasıyla gazetenin haber ve dağıtım ağının örgütlenmesi", "Başpınar Organize Sanayii'nde Antep sanayisinin omurgasını oluşturan işletmelerde birim faaliyetinin gazete etrafında oluşturulması", "Emek platformunun merkezi anlamda birleşmese bile Antep'te oluşturulması", "Sendikasız olan işyerlerinde sendikal faaliyetin hızlandırılması", "Tekstil işkolunda bir sınıf sendikası yaratmak", "Gençlik ve kadın kollarını oluşturmak".
Yerel görevler
Kayseri'de EMEP il binasında yapılan konferasta ise, değişim ve istikrar adı altında yapılan uygulamaların sermayenin istikrarını sağladığı ve işçi ve emekçilerin ise belini büktüğü vurgulandı.
AB'den demokrasi beklenen ve sınıf ile halka güvenilmeyen bir ortamda EMEP'e büyük görevler düştüğünün ifade edildiği konferansa, Harb-İş, Eğitim-Sen ve Tarım Gıda-Sen şube yöneticileri de katılarak destek sundu. Konfrerans yerel görevler belirlenerek sona erdi.
www.evrensel.net